ФІНАНСОВО-БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР

Фінансово-банківський сектор був і лишається одним із основних напрямків бізнесу AT "Українська фінансова група". Цей особливий статус зумовлений, зокрема, винятковою роллю, яку відіграє цей різновид діяльності у процесі реалізації інвестиційних проектів.

УФГ спрямувала у розвиток фінансово-банківського сектору компанії $22,8 млн. Через його структури було проведено також понад $100 млн, використаних у сфері її інвестиційного бізнесу.

У процесі своєї діяльності компанія створила в Україні кілька банків, а окремі - брала в управління. Це, насамперед, банки "Українська фінансова група" (1992-1993 pp.), "Віто" (1994-1997 pp.), "Київський міжнародний банк" (1995-1997 pp.), "Київський інвестиційний банк" (1997-1999 pp.).

Зокрема, спільно з Європейським банком реконструкції і розвитку, польським "Кредит-Банком" та вітчизняним акціонерним банком "Україна" УФГ створила "Київський міжнародний банк". При цьому УФГ і ЄБРР належали найбільші і водночас рівні долі в його статутному фонді (відповідно - по 35%), котрий становив загалом 5 млн екю. Основне призначення КМБ - реалізація міжнародних інвестиційних проектів у державах-учасницях СНД та країнах Балтії. Не випадково у презентації банку в 1996 році взяли участь Президент України Леонід КУЧМА, прем'єр-міністр Великої Британії Джон МЕЙДЖОР, прем'єр-міністр України Євген МАРЧУК, керівники міністерств і відомств, посли зарубіжних країн. Працюючи над цим проектом, фахівці УФГ накопичили унікальний досвід співпраці з провідними міжнародними фінансовими і банківськими установами, розробили технології створення структур такого рівня в Україні та інших регіонах СНД. З огляду на перспективність проекту, Rabobank (Нідерланди) звернувся до Української фінансової групи з пропозицією викупити в неї її пакет акцій КМБ. Оскільки висунута пропозиція задовольняла ділові інтереси УФГ, у 1998 році угода була реалізована.

"Київський інвестиційний банк" трансформовано 1997 року з банку "Віто". На першому етапі він здійснював усі види банківських операцій, спеціалізуючись на обслуговуванні проектів середнього і малого бізнесу. Модернізувавши свою діяльність, КІБ запровадив західний менеджмент і міжнародні стандарти банківського сервісу, посівши важливі позиції на українському ринку фінансово-інвестиційних послуг. Ділові перспективи "Київського інвестиційного банку" зацікавили відомий російський "Альфа-Банк", котрий у 2000 році викупив його контрольний пакет акцій у нашої компанії.

У цьому секторі Українська фінансова група активно співпрацює з відомими західними банками та фінансово-інвестиційними компаніями, зокрема, з Merrill Lynch, Banker Trust Company, New Alliance, Bear Steams & Co, Everen Securities (США), Kommerzbank AG, Deutsche Bank, (Німеччина), United Overseas Bank, Johnson Mattey (Велика Британія), Альфа-Банк (Росія) та ін.

УФГ створила одну з перших українських інвестиційних компаній на ринку США, серед завдань якої - пошук західних інвесторів, залучення їх до діяльності в Україні, налагодження співпраці з зарубіжними партнерами, реалізація міжнародних фінансових операцій. Інша дочірня структура - довірче товариство "Траст-капітал" - брала участь у приватизаційних проектах на вітчизняному ринку.

AT "Українська фінансова група" - одна з небагатьох вітчизняних компаній, яка виконує функції фінансово-кредитної установи, має багаторічні відносини з зарубіжними банками. Вона першою в Україні здійснила емісію власних акцій на пред'явника, реалізація яких на ринку цінних паперів стала ефективним засобом акумулювання коштів для інвестиційних проектів, дієвим інструментом інвестиційного і фінансового менеджменту. УФГ власною практикою довела, що орієнтація на прямі інвестиції і контрольні пакети у статутних фондах компаній за умов України є реальним механізмом забезпечення їхньої успішної діяльності, зміцнення фінансового стану, адаптування до змін ринкового середовища.