ТОРГІВЛЯ

Ділова біографія AT "Українська фінансова група" розпочиналася з торгівельної діяльності, біржових операцій, які дали можливість адаптуватися на ринку, накопичити власні кошти, необхідні для переходу до здійснення інвестиційних проектів за сучасними технологіями, сформувати власний досвід пошуку, аналізу, відбору і реалізації ділових ідей, що мають найбільшу інвестиційну привабливість. З подальшим розвитком компанії торгівля та біржові операції стали одним із багатьох напрямків її бізнесу. За перші 10 років у цю сферу інвестовано $5,6 млн.

Серед інвестиційних проектів, у яких реалізовано технології, типові для цього різновиду діяльності УФГ, слід відзначити створення Республіканського акціонерного товариства "Українська біржа", мережі супермаркетів "Тріумфальна арка - Дипломат", ресторанно-презентаційного комплексу "Міральд".

Республіканське акціонерне товариство "Українська біржа", створене 1991 року як унікальна для того часу недержавна система торгівлі матеріально-сировинними ресурсами. Ця компанія поклала в Україні початок заміні централізованого розподілу ресурсів, притаманного народному господарству Радянського Союзу, на ринкові механізми забезпечення економіки, сприяючи важливому етапу вітчизняних реформ. Загальний обсяг коштів УФГ, інвестованих у цей проект упродовж перших двох років, сягнув $1,3 млн. На біржі акредитували свою діяльність 288 компаній, фірм, підприємств та інших юридичних осіб. Обсяги перших торгових операцій тут становили: у 1991 році - 400 млн крб, у 1992 році - 1,5 млрд крб. Реалізація проекту дала можливість УФГ сформувати $2,2 млн власного капіталу, котрий став стартовим інвестиційним ресурсом компанії "Українська фінансова група", в яку 1992 року було реорганізовано PAT "Українська біржа".


"Тріумфальна арка - Дипломат" - мережа супермаркетів, де одними з перших у сфері вітчизняної торгівлі за часів української незалежності були запроваджені управління, сервіс, менеджмент за західноєвропейськими стандартами. Загальний обсяг інвестицій УФГ у даний проект - $1,1 млн. Супермаркет, створений 1994 року, став найбільшим на той час у Києві, його площа перевищила 4,5 тис. кв.м. Обладнаний і оснащений спільно з французькими, німецькими, австрійськими та іншими західними діловими партнерами, з принципово новими номенклатурою товарів, менеджментом, персоналом, підготовленим досвідченими французькими фахівцями, він запровадив якісно новий рівень торгівлі в Україні. Уже в 1995 році обсяг продаж тут перевищив $5 млн.

Ресторанно-презентаційний комплекс "МІРАЛЬД", введений у дію 1995 року, започаткував у столиці новий різновид сервісу, зорієнтований переважно на бізнес-аудиторію. Зокрема, тут було запроваджено ділові обіди та вечері, обслуговування презентацій, переговорів та інших бізнесових заходів за європейськими стандартами. У перший рік діяльності доходи комплексу сягнули $500 тисяч.

Водночас на території України було розгорнуто мережу більш як 30 структур, котрі спеціалізувалися на продажу різноманітних промислових, продовольчих товарів та товарів повсякденного вжитку.

Кошти, накопичені у сфері торгівлі, реінвестувалися у наступні проекти УФГ, актуальність і ефективність яких визначалася кон'юнктурою ринку, потребами компанії та вітчизняної економіки.

Українська фінансова група не зменшує увагу до цього напрямку діяльності, продовжуючи пошук, відбір, реалізацію інвестиційних проектів у всьому діапазоні форм і напрямків роздрібної та оптової торгівлі, від безпосереднього забезпечення реалізації товарів і послуг - до організації, будівництва, обладнання закладів торгівлі, запровадження в них сучасного менеджменту, підготовки, перепідготовки, стажування персоналу тощо.