ТИМЧАСОВО НЕ НАДАЄТЬСЯ


Порядок розгляду надавачем фінансовихпослуг,

втому числі платіжних послуг,

звернень споживачів фінансових послугдо ПрАТ"УФГ"

Споживачфінансових послуг - фізична особа, яка отримує або має намір отримати фінансовупослугу для задоволення особистих потреб, не пов'язаних із підприємницькою,незалежною професійною діяльністю. До споживачів фінансових послуг ПрАТ"УФГ" не належать фізичні особи за операціями, наданими в Українііншою фінансовою установою, або за послугами, що не надаються ПрАТ"УФГ".

Зверненняспоживача фінансових послуг до ПрАТ "УФГ", незалежно від способуодержання (телефонограма, електрона пошта, на паперовому носії) та громадянстваспоживача, розглядаються із дотриманням вимог Закону України "Прозвернення громадян".

Зверненняспоживача фінансових послуг, адресовані ПрАТ "УФГ", уповноваженіприймати касові працівники (працівники) та їх безпосередні керівники(уповноважені працівники).

Працівник,який одержав звернення споживача фінансових послуг, в той же день ініціюєпередачу звернення безпосередньому керівнику (керівник підрозділу –уповноважений працівник), який забезпечує попередній розгляд звернення в межахсвоєї компетенції.

Заотриманим від підпорядкованого працівника або безпосередньо від споживачазвернення споживача уповноважений працівник визначає належність суті зверненнядо його компетенції. Звернення, розгляд якого належить до компетенціїуповноваженого працівника, розглядаються таким працівником з метою забезпеченняможливості задоволення інтересів споживача фінансових послуг та негайного інформуванняспоживача про результати розгляду.

Вразі визначення уповноваженим працівником неналежності до його компетенціїрозгляду звернення споживача, не пізніше наступного робочого дня, такезвернення спрямовується на розгляд Голові Правління ПрАТ "УФГ" длявизначення працівників, що здійснюватимуть розгляд такого звернення з метоюзабезпечення можливості задоволення інтересів споживача фінансових послуг таінформування споживача про результати розгляду у встановлені законодавствомстроки.

Посиланняна розділ "Звернення громадян" офіційного Інтернет-представництваНаціонального банку:

https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection/citizens-appeals#

Контактнідані Національного банку – гаряча лінія (пн–чт 9:00 –18:00, пт 9:00–16:45):0 800 505 240 або +380 44 298 65 55

Якщови не додзвонилися до оператора, і всі лінії були зайняті, або ви телефонуєте внеробочий день час, залиште свій номер телефону наавтовідповідачі – вам зателефонують.

Дляелектронного звернення: nbu@bank.gov.ua

Длялистування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601.

Дляподання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ,01601.

Контактнідані Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів тазахисту споживачів (Держпродспоживслужба):

info@dpss.gov.ua

(050) 230 0428 або (044) 364 77 80

01001,м.Київ, вул. Б. Грінченка, 1