1.1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Українськафінансова група"

1.2. Організаційно-правова форма емітента:

Акцiонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:14285934

1.4. Місцезнаходження емітента: 01033, місто Київ,вулиця Саксаганського, 77

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:

44-278-64-814 44-278-64-81

1.6. Електронна поштова адреса емітента: ostalena@ufg.com.ua

1.7. Вид особливої інформації: Відомостіпро рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв.

Відповідно до рішення ПравлінняПрАТ "УФГ" від "08" квітня 2014 року прийнято рішення проліквідацію філії Приватного акціонерного товариства «Українська фінансовагрупа» у м. Сімферополь, що знаходиться за адресою: 95000, м. Сімферополь,вул. Декабристів/ Б.Хмельницького,4/19, офіс 4 (далі іменована - Філія). Філія виконувала наступні функції:надання фінансових послуг, а саме: переказ грошей, діяльність з обміну валют.Причини прийнятого рішення: відсутність фінансово-господарської діяльності танерентабельність подальшої роботи Філії, що могло спричинити збитки ПрАТ"УФГ".

Особа, що вказана нижчепідтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, щовона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова Правління О.А. Татуріна