Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


Report.xml

Проміжнаінформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року

Report.xml_ЕЦП

Проміжнаінформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року _ЕЦП


Титульнийаркуш

28.01.2022________________________________________

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№111-08__________________________________________

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкритавідповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами ціннихпаперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів тафондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерствіюстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

Татуріна О.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Проміжна інформація емітента цінних паперів

за 4 квартал 2021 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3.Ідентифікаційний код юридичної особи: 14285934

4. Місцезнаходження: Саксаганського, 77,місто Київ, 01033

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 278-64-81 (044) 278-64-81

6. Адреса електронної пошти: ufg@ufg.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстраціїюридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноваженихнадавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснюєоприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринкуУкраїни», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстраціїюридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноваженихнадавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює поданнязвітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з ціннихпаперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію доНаціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): , д/н,, д/н.

ІІ.Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://ufg.com.ua/modules.php?op=

modload&name=AStatic&file=index&sid=151

28.01.2022

(URL-адреса сторінки)

(дата)Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine