Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


Підписаний_ЕЦП_Річна_інформація_ПрАТ_УФГ_за_2019

Протокол_підписів_Річна_інформація_ПрАТ_УФГ_за_2019_30_04_2020

Report


30.04.2020________________________________________

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№639-08__________________________________________

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкритавідповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами ціннихпаперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів тафондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерствіюстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова Правління

Татуріна О.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА"

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 14285934

4. Місцезнаходження Саксаганського,77, місто Київ, 01033

5. Міжміський код та телефон, факс: (044) 278-64-81 (044) 278-64-81

6. Адреса електронної пошти: ufg@ufg.com.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким рішеннянаглядової ради емітента, 29.04.2020, №6

затверджено річну інформацію, або дата та рішення

загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну

інформацію емітента (за наявності)

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна Державна установа «Агентство з

реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до розвитку інфраструктури

Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондового ринку України»,

фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі

здійснення оприлюднення)

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна , д/н, д/н

реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до

Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на

фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або

адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та

фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

безпосередньо)

ІІ. Дані про дату та місцеоприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://ufg.com.ua

30.04.2020

(URL-адреса сторінки)

(дата)


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine