Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


Повідомлення про інформацію

25.04.2019________________________________________

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№696-08__________________________________________

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкритавідповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами ціннихпаперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів тафондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерствіюстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

О.А. Татуріна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАФІНАНСОВА ГРУПА"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 14285934

4. Місцезнаходження 01033, м. Київ, м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок77

5. Міжміський код та телефон, факс: (44) 278 64 81 (44) 278 64 81

6. Адреса електронної пошти: vitruk@ufg.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстраціїюридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноваженихнадавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснюєоприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринкуУкраїни", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA.

ІІ. Дані про дату та місцеоприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://ufg.com.ua

25.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Завантажитифайл Річна інформація емітента цінних паперів (УФГ-2018)
Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine