Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


Приватне акціонерне товариство "Українська фінансова група"

Річна інформація емітента цінних паперів

1. Приватне акціонерне товариство "Українська фінансова група" (далі – Товариство), ідентифікаційний код 14285934, місцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, Голосіївський район, вул. Саксаганського, 77, (44) 278 64 81.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: до 30.04.2018.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=300.

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Успіх - Аудит»; код ЄДРПОУ 33231186.

5. Інформація про загальні збори:

Річні (чергові) Загальні збори акціонерів Товариства проведені 20.04.2017, з кворумом зборів 99,928654 % до загальних голосів, за наступним порядком денним, кожне питання якого було розглянуто:

1) Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "УФГ" та прийняття рішення про припинення її повноважень.

2) Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ "УФГ".

3) Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "УФГ".

4) Про звіт Правління Товариства за 2016 рік.

5) Про звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

6) Про затвердження висновків (звіту) Ревізора Товариства за 2016 рік.

7) Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

8) Про правочини, вчинені на виконання рішень Загальних зборів акціонерів ПрАТ "УФГ".

9) Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

10) Про затвердження розміру річних дивідендів за 2016 рік.

11) Про створення та ліквідацію філій Товариства.

12) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

13) Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

14) Про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

15) Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо вчинення дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством України, за етапами збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій.

16) Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження проводити дії, передбачені чинним законодавством України, за етапами збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій.

Пропозиції до переліку питань порядку денного (проекту порядку денного) не надходили.

6. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine