Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


Повідомлення про виникнення особливоїінформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій знерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАФІНАНСОВА ГРУПА"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи

14285934

3. Місцезнаходження

01033 м. Київ вул. Саксаганського, буд. 77

4. Міжміський код, телефон та факс

(44) 278 64 81 (44) 278 64 81

5. Електронна поштова адреса

vitruk@ufg.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, якадодатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=294

7. Вид особливої інформації відповідного до вимогглави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фондуоперацій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цьогоПоложення

Рішення емітента про утворення, припинення йогофілій, представництв

II. Текст повідомлення

02.01.2019 Правління Приватного акціонерноготовариства "Українська фінансова група" (Протокол №1 від 02.01.2019),відповідно до рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства"Українська фінансова група" (Протокол №3 від 02.02.2018) щодовирішення питань про припинення (ліквідацію) структурних підрозділів Приватногоакціонерного товариства "Українська фінансова група" (далі - ПрАТ"УФГ"), вирішило ліквідувати Тернопільську фiлiю ПрАТ "УФГ"(далі - Філія). Причини прийняття такого рішення: Припинення (ліквідація) Фiлiї викликанонерентабельнiстю подальшої роботи Фiлiї, що може спричинити збитки ПрАТ"УФГ".

Повне найменування та місцезнаходження Філії:Тернопільська фiлiя Приватного акцiонерного товариства "Українськафiнансова група", що знаходиться за адресою: 48500, Тернопільська область,м. Чортків, вул. С. Бандери, буд. 9/2. Філія виконувала наступні функції:надання фінансових послуг, а саме: переказ коштів, діяльність з обміну валютзгідно наявних у ПрАТ "УФГ" ліцензій.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджуєдостовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несевідповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

Татуріна О.А.

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

03.01.2019

(дата)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Повідомлення про виникнення особливоїінформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій знерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАФІНАНСОВА ГРУПА"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи

14285934

3. Місцезнаходження

01033 м. Київ вул. Саксаганського, буд. 77

4. Міжміський код, телефон та факс

(44) 278 64 81 (44) 278 64 81

5. Електронна поштова адреса

vitruk@ufg.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, якадодатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://ufg.com.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимогглави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фондуоперацій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цьогоПоложення

Рішення емітента про утворення, припинення йогофілій, представництв

II. Текст повідомлення

30.11.2018 Правління Приватного акціонерноготовариства "Українська фінансова група" (Протокол №17 від30.11.2018), відповідно до рішення Наглядової ради Приватного акціонерноготовариства "Українська фінансова група" (Протокол №3 від 02.02.2018)щодо вирішення питань про припинення (ліквідацію) структурних підрозділівПриватного акціонерного товариства "Українська фінансова група" (далі- ПрАТ "УФГ"), вирішило ліквідувати Фiлiю ПрАТ "УФГ" у м.Дрогобич (далі - Філія). Причини прийняття такого рішення: Припинення (ліквідація) Фiлiї викликановiдсутнiстю фiнансово-господарської дiяльностi та нерентабельнiстю подальшоїроботи Фiлiї, що може спричинити збитки ПрАТ "УФГ".

Повне найменування та місцезнаходження Філії:Фiлiя Приватного акцiонерного товариства "Українська фiнансова група"у м. Дрогобич, що знаходиться за адресою: 82100, Львiвська область, м.Дрогобич, вул. Шолом Алейхема, буд. 1. Філія виконувала наступні функції:надання фінансових послуг, а саме: переказ коштів, діяльність з обміну валютзгідно наявних у ПрАТ "УФГ" ліцензій.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджуєдостовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несевідповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

Татуріна О. А.

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

(дата)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«18»травня 2017 року Правлінням ПрАТ «УФГ» прийнято рішення про припинення(ліквідацію) Другої філії Приватного акціонерного товариства

«Українськафінансова група» у м. Львів, що знаходиться за адресою: 79054, м. Львів, вул.Любінська, 104 (далі іменована - Філія). Філія виконувала наступні функції:надання фінансових послуг, а саме: переказ коштів, діяльність з обміну валютзгідно наявних у ПрАТ «ПрАТ «УФГ»» ліцензій.

Причиниприйнятого рішення: відсутність фінансово-господарської діяльності танерентабельність подальшої роботи Філії, що могло спричинити збитки ПрАТ «ПрАТ «УФГ»».
Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine