Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


Report

ПідписанийЕЦПReport

Особлива інформація 23.04.2024 рішення про припинення філійемітента

Особлива інформація 23.04.2024 рішення про припинення філійемітента з ЕЦП

Емітенти цінних паперів ❯ Розкриття інформації ❯ Особлива та інша нерегулярна інформація ❯ 23.04.2024

Реквізити

Ідентифікаційний код юридичної особи суб’єкта подання

14285934

Найменування суб’єкта подання

Приватне акціонерне товариство "Українська фінансова група"

Дата реєстрації емітентом електронного документа

24.04.2024

Вихідний реєстраційний номер електронного документа

168-08

Дата початку звітного періоду

23.04.2024

Дата закінчення звітного періоду

Титульний аркуш (Обов`язковий до заповнення)

23.04.2024

Посада керівника або уповноваженої особи емітента

Голова Правління

Прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента

Татуріна О.А.

Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Українська фінансова група"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Територія (область)

Київ

Поштовий індекс

01033

Населений пункт

місто Київ

Вулиця, будинок

Саксаганського, 77

Міжміський код та телефон

(44) 303 95 76

Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв`язку

ufg@ufg.com.ua

Найменування особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків

Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Ідентифікаційний код юридичної особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків

21676262

Країна реєстрації юридичної особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків

Україна

Номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків

DR/00001/APA

Найменування особи, яка здійснює подання звітності та/ або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку(1).

Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Ідентифікаційний код юридичної особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового

21676262

Дата прийняття рішення про утворення (припинення) відокремленого підрозділу (відокремлених підрозділів), філії (філій), представництва (представництв) емітента

23.04.2024

Назва уповноваженого органу, що його прийняв

Наглядова рада ПрАТ "УФГ"

Причини прийняття такого рішення

припинення фінансово-господарської діяльності

Місцезнаходження відокремленого підрозділу (філії, представництва), що були створені чи припинені, та функції, які вони виконували чи виконуватимуть

Україна, 78203, Івано-Франківська обл., місто Коломия,

ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА, будинок 8/2А, ОФІС. Виконувала функції: надання фінансових послуг згідно діючої ліцензії (Торгівля валютними цінностями)

Повне найменування відокремленого підрозділу (філії, представництва), що були створені чи припинені, та функції, які вони виконували чи виконуватимуть

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА"

Функції, які виконував чи виконуватиме відокремлений підрозділ (філія, представництво)

Виконувала функції: надання фінансових послуг згідно діючої ліцензії (Торгівля валютними цінностями)

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

ідентифікаційний код 25070556

Дата прийняття рішення про утворення (припинення) відокремленого підрозділу (відокремлених підрозділів), філії (філій), представництва (представництв) емітента

23.04.2024

Назва уповноваженого органу, що його прийняв

Наглядова рада ПрАТ "УФГ"

Причини прийняття такого рішення

припинення фінансово-господарської діяльності, військова агресія російської федерації та окупація території місцезнаходження філії

Місцезнаходження відокремленого підрозділу (філії, представництва), що були створені чи припинені, та функції, які вони виконували чи виконуватимуть

Місцезнаходження: Україна, 87555, Донецька обл., місто Маріуполь, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 81

Повне найменування відокремленого підрозділу (філії, представництва), що були створені чи припинені, та функції, які вони виконували чи виконуватимуть

ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА" У М.МАРІУПОЛЬ

Функції, які виконував чи виконуватиме відокремлений підрозділ (філія, представництво)

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Виконувала функції: надання фінансових послуг згідно діючої ліцензії (Торгівля валютними цінностями)

Країна реєстрації юридичної особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку(1).

Україна

Номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку(1).

DR/00001/APA

URL-адреса на власному веб-сайті емітента де розміщена Інформація

http://ufg.com.ua/modules.php?

op=modload&name=AStatic&file=index&sid=294

Дата розміщення Інформації на власному веб-сайті емітента

24.04.2024

Голова Правління

<="" td="">

<="" td="">

Татуріна О.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

<="" td="">

<="" td="">

<="" td="">

22.12.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

ринку(1).

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його підрозділів (філій, представництв)


Report

ПідписанийЕЦПReport

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ 22.12.2023 про зміни складупосадовихосіб емітента

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ 22.12.2023 про зміни складупосадовихосіб емітента ЕЦП

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

22.12.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 236-08

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

22.12.2023

Призначено

Голова Правління

Татуріна Олена Анатоліївна

д/н

0,0035

Зміст інформації:

Рішення про продовження повноважень на новий строк прийнято Наглядовою радою Товариства 22.12.2023 р.

Продовження строку дії повноважень посадової особи виконано на підставі Статуту Товариства у зв'язку із закінченням 31.12.2023 строку дії повноважень Голови Правління,

Посадовій особі Татуріній Олені Анатоліївні продовжено повноваження за посадою Голови Правління Товариства.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0035%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2 000,00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який продовжено повноваження посадової особи: 01.01.2024 - 31.12.2025.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління ПрАТ "ПрАТ "УФГ""".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 50 акцій.

22.12.2023

Призначено

заступник Голови Правління

Самойленко Тамара Василівна

д/н

0,004

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою Товариства 22.12.2023 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Статуту, у звя'зку із закінченням 31.12.2023 повноважень складу Правління і необхідністю функціонування виконавчого органу Товариства.

Посадовій особі Самойленко Тамарі Василівні продовжено повноваженняза за посадою заступник Голови Правління Товариства.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,004%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 4680,00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 01.01.2024 - 31.12.2025.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник Голови Правління ПрАТ "ПрАТ "ПрАТ "УФГ""".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 117 акцій.

22.12.2023

Призначено

Член Правління

Трофіменко Кирило Анатолійович

д/н

0

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою Товариства 22.12.2023 р.

Продовження повноважень посадової особи виконано на підставі Статуту Товариства, у зв'язку із закінченням 31.12.2023 строку повноважень Правління та необхідністю функціонування виконавчого органу Товариства.

Посадова особа Трофіменко Кирило Анатолійович призначена на посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 01.101.2024 - 31.12.2025.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор департаменту фінансового моніторингу ПрАТ "УФГ".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:0

22.12.2023

Призначено

Корпоративний секретар

Остаповська Олена Євгенівна

д/н

0

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою Товариства 22.12.2023 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Статуту Товариства, на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Посадова особа Остаповська Олена Євгенівна призначена на посаду Корпоративний секретар.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор Департаменту правового забезпечення ПрАТ "УФГ".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Report

ПідписанийЕЦПReport

01 09 2023 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ зміна складу посадових осіб

01 09 2023 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ зміна складу посадових осібзЕЦП

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

04.09.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 138-08

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкритавідповіднодо вимог Положення про розкриття інформації емітентами ціннихпаперів,затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів тафондового ринкувід 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерствіюстиції України24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

Татуріна О.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"УКРАЇНСЬКАФІНАНСОВА ГРУПА"

2.Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3.Місцезнаходження: 01033, Київ, м. Київ, Саксаганського, 77

4.Ідентифікаційний код юридичної особи: 14285934

5.Міжміський код та телефон, факс: (44) 303 95 76 д/н

6.Адреса електронної пошти: ufg@ufg.com.ua

7.Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстраціїюридичноїособи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноваженихнадаватиінформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснюєоприлюдненнярегульованої інформації від імені учасника фондового ринку:Державна установа«Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»,21676262,УКРАЇНА, DR/00001/APA

8.Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстраціїюридичноїособи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноваженихнадаватиінформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює поданнязвітностіта/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперівтафондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національноїкомісіїз цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): , д/н, , д/н

ІІ. Дані продату тамісце оприлюднення Повідомлення(Повідомленняпро інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=294

04.09.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про змінускладупосадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

01.09.2023

обрано

Член Правління

Трофіменко Кирило Анатолійович

д/н

0

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою емітента 01.09.2023 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення про збільшення кількісного складу Правління, діючого на підставі рішення Наглядової ради від 23.12.2021 (про продовження строку повноважень Правління).

Трофіменко Кирило Анатолійович обрано на посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 01.09.2023 - 31.12.2023.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор департаменту фінансового моніторингу ПрАТ "УФГ", начальник Служби безпеки і охорони ПрАТ "СФГ "Глєбов і партнери", Голова Правління ПрАТ "СФГ "Глєбов і партнери".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираютьсяабоприпиняють повноваження) на кожну посаду.

Report

ПідписанийЕЦПReport

31.08.2023 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ зміна складу посадових осіб

31.08.2023 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ зміна складу посадових осібзЕЦП

Титульнийаркуш Повідомлення

(Повідомленняпро інформацію)

01.09.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 135-08

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, щорозкрита відповіднодо вимог Положення про розкриття інформації емітентамицінних паперів,затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів тафондового ринкувід 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиціїУкраїни24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

Татуріна О.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"УКРАЇНСЬКАФІНАНСОВА ГРУПА"

2.Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:01033, Київ, м. Київ, Саксаганського, 77

4.Ідентифікаційний код юридичної особи: 14285934

5.Міжміський код та телефон, факс: 044 303 95 76 д/н

6.Адреса електронної пошти: ufg@ufg.com.ua

7.Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстраціїюридичноїособи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноваженихнадаватиінформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснюєоприлюдненнярегульованої інформації від імені учасника фондового ринку:Державна установа«Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»,21676262,УКРАЇНА, DR/00001/APA

8.Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстраціїюридичноїособи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноваженихнадаватиінформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює поданнязвітностіта/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперівтафондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію доНаціональноїкомісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): , д/н,, д/н

ІІ.Дані про дату тамісце оприлюднення Повідомлення(Повідомленняпро інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=294

01.09.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості прозмінускладу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

31.08.2023

припинено повноваження

Заступник Голови Правління

Вітрук Микола Анатолійович

д/н

0

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою Товариства 31.08.2023 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі заяви особи про її звільнення за власним бажанням.

Посадова особа Вітрук Микола Анатолійович, який займав посаду Заступника Голови Правління, припинив повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 01.02.2015 - 31.08.2023.

Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано на посаду.

____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираютьсяабоприпиняють повноваження) на кожну посаду.

Report

ПідписанийЕЦПReport

04 07 2023 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ припинення філії

04 07 2023 ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ припинення філії з ЕЦП

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

05.07.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 89-08

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність тадостовірність інформації, що розкрита відповіднодо вимог Положення пророзкриття інформації емітентами цінних паперів,затвердженого рішеннямНаціональної комісії з цінних паперів та фондового ринкувід 03 грудня 2013року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України24 грудня 2013 рокуза № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

Татуріна О.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 01033, Київ, м. Київ,Саксаганського, 77

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:14285934

5. Міжміський код та телефон, факс: (044)30395 76 -

6. Адреса електронної пошти: ufg@ufg.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний кодюридичної особи, країна реєстраціїюридичної особи та номер свідоцтва провключення до Реєстру осіб, уповноваженихнадавати інформаційні послуги нафондовому ринку, особи, яка здійснюєоприлюднення регульованої інформації відімені учасника фондового ринку:Державна установа «Агентство з розвиткуінфраструктури фондового ринку України»,21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний кодюридичної особи, країна реєстраціїюридичної особи та номер свідоцтва провключення до Реєстру осіб, уповноваженихнадавати інформаційні послуги нафондовому ринку, особи, яка здійснює поданнязвітності та/або адміністративнихданих до Національної комісії з цінних паперівта фондового ринку (у разі, якщоемітент не подає Інформацію до Національноїкомісії з цінних паперів тафондового ринку безпосередньо): , д/н, , д/н

ІІ. Дані про дату тамісцеоприлюднення Повідомлення(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=294

05.07.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості прорішенняемітента про утворення, припинення його філій, представництв

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про припинення) філії емітента: 04.07.2023;

Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглдяова рада ПрАТ "УФГ" ;

Причини прийняття такого рішення: припинення господарської діяльності філією;

Повне найменування та місцезнаходження філії:61168, Харківська обл., м. Харків, вул. Героїв Праці, 9.

Report

ПідписанийЕЦПReport

Особливаінформація 30.06.2023 _ призначення внутрішньогоаудитора

Особливаінформація 30.06.2023 _ призначення внутрішньогоаудитора зЕЦП

Титульнийаркуш Повідомлення

(Повідомленняпро інформацію)

03.07.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 87-08

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджуюідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповіднодо вимогПоложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів,затвердженогорішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринкувід 03 грудня2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України24 грудня 2013року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

Татуріна Олена Анатоліївна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повненайменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"УКРАЇНСЬКАФІНАНСОВА ГРУПА"

2.Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:01033, Київ, м. Київ, Саксаганського, 77

4. Ідентифікаційнийкод юридичної особи: 14285934

5. Міжміський кодта телефон, факс: (044) 303 95 76 -

6. Адресаелектронної пошти: ufg@ufg.com.ua

7. Найменування,ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстраціїюридичної особи таномер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноваженихнадаватиінформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснюєоприлюдненнярегульованої інформації від імені учасника фондового ринку:Державна установа«Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»,21676262,УКРАЇНА, DR/00001/APA

8. Найменування,ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстраціїюридичної особи таномер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноваженихнадаватиінформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює поданнязвітностіта/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперівтафондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національноїкомісіїз цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): , д/н, , д/н

ІІ. Дані про дату тамісце оприлюдненняПовідомлення(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=294

03.07.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про змінускладу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

30.06.2023

Призначено

внутрішній аудитор

Стоколос Тетяна Григорівна

д/н

0

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою емітента 30.06.2023 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Порядку проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах та вимог нормативно-правових актів НБУ

Посадова особа Стоколос Тетяна Григорівна призначена на посаду внутрішній аудитор.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі о грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 01.06.2023 - безстроково.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник Головного бухгалтера Товариства, в.о. головного бухгалтера Товариства.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираютьсяабоприпиняють повноваження) на кожну посаду.

Report

ПідписанийЕЦПReport

ОСОБЛИВАінформаціяпро прийняття рішення про попереднєнаданнязгоди на вчиненнязначних правочинів

ОСОБЛИВАінформаціяпро прийняття рішення про попереднєнаданнязгоди на вчиненнязначних правочинівз ЕЦП

Титульнийаркуш Повідомлення

(Повідомленняпро інформацію)

24.05.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 63-08

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджуюідентичність та достовірність інформації, що розкритавідповіднодо вимогПоложення про розкриття інформації емітентами ціннихпаперів,затвердженогорішенням Національної комісії з цінних паперів тафондового ринкувід 03 грудня2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерствіюстиції України24 грудня 2013року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

Татуріна О.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕАКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО"УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА"

2. Організаційно-правова форма:Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 01033,Київ, м. Київ, Саксаганського, 77

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:14285934

5. Міжміський код та телефон, факс: (44) 30395 76 -

6. Адреса електронної пошти: ufg@ufg.com.ua

7. Найменування,ідентифікаційний код юридичної особи, країнареєстраціїюридичної особи таномер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,уповноваженихнадаватиінформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яказдійснюєоприлюдненнярегульованої інформації від імені учасника фондовогоринку:Державна установа«Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринкуУкраїни»,21676262,УКРАЇНА, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний кодюридичної особи, країнареєстраціїюридичної особи та номер свідоцтва провключення до Реєстру осіб,уповноваженихнадавати інформаційні послуги нафондовому ринку, особи, яказдійснює поданнязвітності та/або адміністративнихданих до Національної комісіїз цінних паперівта фондового ринку (у разі, якщоемітент не подає Інформацію доНаціональноїкомісії з цінних паперів тафондового ринку безпосередньо): , д/н, ,д/н

ІІ. Дані про дату тамісце оприлюдненняПовідомлення(Повідомлення проінформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=294

24.05.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про змінускладу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

23.05.2023

припинено повноваження

Ревізор акціонерного товариства

Зубченко Оксана Миколаївна

д/н

0

Зміст інформації:

Відповідно до рішення Загальних зборів, що відбулись 24.05.2021, повноваження Ревізора Товариства припиняються 23.05.2023 (останній день строку дії повноважень). Повноваження особи на новий строк не продовжувались.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, яким було визначено строк повноважень Ревізора, у зв'язку із закінченням строку, на який особу було обрано для виконання повноважень Ревізора Товариства.

Посадова особа Зубченко Оксана Миколаївна, яка займала посаду Ревізор акціонерного товариства, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 24.05.2021 - 23.05.2023 (строк визначено за останнім обранням особи на посаду) .

Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано на посаду.

____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираютьсяабоприпиняютьповноваження) на кожну посаду.

-

Report

ПідписанийЕЦПReport

ОСОБЛИВАінформаціяпро прийняття рішення про попереднєнадання згоди на вчиненнязначних правочинів

ОСОБЛИВАінформаціяпро прийняття рішення про попереднєнадання згоди на вчиненнязначних правочинівз ЕЦП

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

08.05.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 58-08

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірністьінформації,що розкритавідповідно до вимог Положення про розкриття інформаціїемітентамиціннихпаперів, затвердженого рішенням Національної комісії з ціннихпаперівтафондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованоговМіністерствіюстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

Татуріна О.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕАКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО"УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА"

2. Організаційно-правова форма: Приватнеакціонернетовариство

3. Місцезнаходження: 01033, Київ, м. Київ,Саксаганського,77

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14285934

5. Міжміський код та телефон, факс: (44) 303 95 76(44)303 95 76

6. Адреса електронної пошти: ufg@ufg.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичноїособи,країна реєстраціїюридичної особи та номер свідоцтва про включення доРеєструосіб, уповноваженихнадавати інформаційні послуги на фондовому ринку,особи, яказдійснюєоприлюднення регульованої інформації від імені учасникафондовогоринку:Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондовогоринкуУкраїни»,21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичноїособи,країна реєстраціїюридичної особи та номер свідоцтва про включення доРеєструосіб, уповноваженихнадавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи,яказдійснює поданнязвітності та/або адміністративних даних до Національноїкомісіїз ціннихпаперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подаєІнформаціюдоНаціональної комісії з цінних паперів та фондового ринкубезпосередньо): ,д/н,, д/н

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=Astatic&file=index&sid=294

08.05.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднєнаданнязгоди на вчиненнязначних правочинів

N
з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів
(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)

1

2

3

4

5

1

05.05.2023

115000

428441

26,8415

Зміст інформації:

Відповідно до порядку порведення дистанційних загальних зборів рішення вважається прийнятим з моменту підписання протоколу лічильної комісії з відповідного питання.

Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 05.05.2023 - дата підписання протоколу Лічильної комісії та протоклу Загальних зборів акціонерів, що відбулись 28.04.2023 у дистанційному порядку;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: правочини, повязані з фінанасового-господарською діяльністю товариства;

Граничної сукупної вартості правочинів: 115000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 428441 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 26,8415%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 2 875 447 ;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 2 875 397;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:2 875 397 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення:0 .

Report

ПідписанийЕЦПReport

Особливаінформація (інформація проіпотечні цінніпапери,сертифікати фонду операцій знерухомістю) емітента

Особливаінформація (інформація проіпотечні цінніпапери,сертифікати фонду операцій знерухомістю) емітента з ЕЦП

Титульнийаркуш Повідомлення

(Повідомленняпро інформацію)

07.04.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 34-08

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджуюідентичністьта достовірність інформації, що розкритавідповіднодо вимогПоложення пророзкриття інформації емітентами цінних паперів,затвердженогорішеннямНаціональноїкомісії з цінних паперів та фондового ринкувід 03 грудня2013 року№ 2826,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24грудня 2013року за№2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

Татурвна О.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв)

I. Загальні відомості

1. Повненайменування емітента: ПРИВАТНЕАКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО"УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВАГРУПА"

2.Організаційно-правова форма:Приватне акціонерне товариство

3.Місцезнаходження: 01033,Київ, м. Київ, Саксаганського, 77

4.Ідентифікаційний код юридичної особи:14285934

5.Міжміський код та телефон, факс: (44) 30395 76 -

6. Адресаелектронної пошти:ufg@ufg.com.ua

7.Найменування, ідентифікаційнийкод юридичної особи, країнареєстраціїюридичноїособи та номер свідоцтва провключення до Реєстру осіб,уповноваженихнадаватиінформаційні послуги нафондовому ринку, особи, яказдійснюєоприлюдненнярегульованої інформації відімені учасника фондового ринку:Державнаустанова«Агентство з розвиткуінфраструктури фондового ринкуУкраїни»,21676262,УКРАЇНА, DR/00001/APA

8.Найменування, ідентифікаційний кодюридичної особи, країнареєстраціїюридичноїособи та номер свідоцтва провключення до Реєстру осіб, уповноваженихнадаватиінформаційніпослуги нафондовому ринку, особи, яка здійснює поданнязвітностіта/абоадміністративнихданих до Національної комісії з цінних паперівтафондового ринку(у разі, якщоемітент не подає Інформацію до Національноїкомісіїз цінних паперівтафондового ринку безпосередньо): , д/н, , д/н

ІІ. Дані про дату та місцеоприлюдненняПовідомлення(Повідомленняпроінформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=294

07.04.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомостіпро рішення емітента проутворення, припинення йогофілій,представництв

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про припинення філій емітента: 05.04.2023;

Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада ;

Причини прийняття такого рішення: припинення філій викликано змінами в організаційній структурі ПрАТ "УФГ" з метою уникнення збитковості в подальшій роботі філії, а також припинення господарської діяльності філії;

Повне найменування та місцезнаходження кожної філії чи представництва, що були створені чи припинені, та функції, які вони виконували чи виконуватимуть: .

1. ЦЕНТРАЛЬНА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА" У М. ХАРКІВ (61058, Харківська обл., м. Харків, пр-т Науки, 12), філія виконувала функції: надання фінансових послуг, згідно наявних у ПрАТ "УФГ" ліцензій.

2. ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА" У М. ХЕРСОН (73000, Херсонська обл., м. Херсон, пр-т Ушакова, 34), філія виконувала функції: надання фінансових послуг, згідно наявних у ПрАТ "УФГ" ліцензій.

Особливаінформація18.01.2023 Зміна складу посадовихосібемітента.

Особливаінформація18.01.2023 Зміна складу посадовихосібемітента з ЕЦП

Report

ПідписанийЕЦПReport

Титульнийаркуш Повідомлення

(Повідомленняпро інформацію)

Підтверджуюідентичність та достовірністьінформації, що розкритавідповіднодо вимогПоложення про

розкриттяінформації емітентами цінних паперів,затвердженогорішеннямНаціональноїкомісії з цінних

паперів тафондового ринку від 03 грудня 2013року No 2826, зареєстрованоговМіністерствіюстиції

України 24грудня 2013 року за No 2180/24712 (іззмінами)

(посада)(підпис) (прізвище та ініціали керівникаабо

уповноваженоїособи емітента)

ГоловаПравління Татуріна О.А.

Особливаінформація (інформація про іпотечніцінні папери, сертифікатифондуоперацій з

нерухомістю)емітента

1. Повненайменування емітента ПРИВАТНЕАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"УКРАЇНСЬКА

ФІНАНСОВАГРУПА"

2.Організаційно-правова форма

3.Місцезнаходження 01033, Київ, м. Київ,Саксаганського, 77

4.Ідентифікаційний код

юридичноїособи

14285934

5.Міжміський код та телефон,

факс

(67)504 2238 -

І. Загальнівідомості

Акціонернетовариство

6. Адресаелектронної пошти ufg@ufg.com.ua

ІІ. Дані продату та місце оприлюдненняПовідомлення (Повідомленняпроінформацію)

Повідомленнярозміщено на

власномувеб-сайті учасника

фондовогоринку

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file

=index&sid=294

(URL-адресавеб-сайту)

19.01.2023

(дата)

(Змінаскладу посадових осіб емітента)

(датареєстрації емітентом

електронногодокумента)

19.01.2023

No 07-08

(вихіднийреєстраційний номер

електронногодокумента)

7.Найменування, ідентифікаційний код юридичноїособи, країна

реєстраціїюридичної особи та номер свідоцтва провключення

до Реєструосіб, уповноважених надаватиінформаційні послуги

на фондовомуринку, особи, яка проводитьдіяльність з

оприлюдненнярегульованої інформації від іменіучасника

фондовогоринку (у разі здійснення оприлюднення)

Державнаустанова «Агентство з

розвиткуінфраструктури фондового

ринкуУкраїни», 21676262, УКРАЇНА,

DR/00001/APA

8.Найменування, ідентифікаційний код юридичноїособи, країна

реєстраціїюридичної особи та номер свідоцтва провключення

до Реєструосіб, уповноважених надаватиінформаційні послуги

на фондовомуринку, особи, яка здійснює поданнязвітності

та/абоадміністративних даних до Національноїкомісії з цінних

паперів тафондового ринку (у разі, якщо емітентне подає

Інформаціюдо Національної комісії з ціннихпаперів та

фондовогоринку безпосередньо)

Державнаустанова «Агентство з

розвиткуінфраструктури фондового

ринкуУкраїни», 21676262, УКРАЇНА,

DR/00002/ARM

18.01.202314285934 © SMA

Зміни(призначено,

звільнено,обрано або

припиненоповноваження)

Прізвище,ім'я, по батькові або повне

найменуванняюридичної особи

Ідентифікаційнийкод

юридичноїособи

Розмірчастки в статутному

капіталіемітента (у відсотках)

Відомостіпро зміну складу посадових осібемітента

Датавчинення

дії

Посада*

1 2 3 4 5 6

18.01.2023припинено Заступник Голови ПравлінняДорошенко Юрій Миколайовичд/н0,003476

повноваження

Змістінформації:

Рішення проприпинення повноважень прийнятоНаглядовою радоюТовариства18.01.2023 р.(протокол Наглядової ради No2 від18.01.2023).

Припиненняповноважень посадової особи виконанона підставі заяви особипрозвільнення заугодою сторін (п.1 ст. 36 КзППУкраїни).

Посадоваособа Дорошенко Юрій Миколайович, якийзаймав посаду ЗаступникГоловиПравління,припинив повноваження.

Володiєчасткою в статутному капіталі емiтента0,003476%.

Володiєпакетом акцій емітента у розмірі 4 000,00грн.

Непогашеноїсудимостi за корисливi та посадовiзлочини немає.

Строк,протягом якого особа перебувала на посаді:10.01.2011 - 18.01.2023.

На посадузамість особи, повноваження якоїприпинено, нікого не призначено.

* Окремозазначаються особи, які звільняються тапризначаються (обираютьсяабоприпиняютьповноваження) на кожну посаду.


Особлива13.01.2023

ПідписанийЕЦПОсоблива13_01_2023

Report

ПідписанийЕЦПReport

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

16.01.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 06-08

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджуюідентичність тадостовірність інформації, що розкритавідповіднодовимогПоложення пророзкриття інформації емітентамиціннихпаперів,затвердженогорішеннямНаціональної комісії з цінних паперів тафондовогоринкувід 03 грудня2013року № 2826, зареєстрованого в МіністерствіюстиціїУкраїни24 грудня 2013рокуза № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

<="" td="">

<="" td="">

Татуріна О.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

I. Загальні відомості

1. Повненайменування емітента: ПРИВАТНЕАКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО"УКРАЇНСЬКАФІНАНСОВАГРУПА"

2.Організаційно-правова форма: Акціонернетовариство

3.Місцезнаходження: 01033, Київ, м. Київ,Саксаганського, 77

4.Ідентифікаційний код юридичної особи:14285934

5.Міжміський код та телефон, факс: 067 50422 38 -

6. Адресаелектронної пошти: ufg@ufg.com.ua

7.Найменування, ідентифікаційний кодюридичної особи,країнареєстраціїюридичноїособи та номер свідоцтва провключення до Реєструосіб,уповноваженихнадаватиінформаційні послуги нафондовому ринку, особи,яказдійснюєоприлюдненнярегульованої інформації відімені учасника фондовогоринку:Державнаустанова«Агентство з розвиткуінфраструктури фондового ринкуУкраїни»,21676262,УКРАЇНА,DR/00001/APA

8. Найменування,ідентифікаційний кодюридичної особи,країнареєстраціїюридичної особи та номерсвідоцтва провключення до Реєструосіб,уповноваженихнадавати інформаційніпослуги нафондовому ринку, особи,яказдійснює поданнязвітності та/абоадміністративнихданих до Національноїкомісії зцінних паперівта фондовогоринку (у разі, якщоемітент не подаєІнформацію доНаціональноїкомісії з ціннихпаперів тафондового ринкубезпосередньо): Державнаустанова«Агентство зрозвиткуінфраструктури фондовогоринку України»,21676262,УКРАЇНА, DR/00002/ARM

ІІ. Дані продату та місцеоприлюдненняПовідомлення(Повідомленняпроінформацію)

<="" td="">

<="" td="">

<="" td="">

16.01.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про прийняття рішення пропопереднєнаданнязгодина вчиненнязначних правочинів

N
з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів
(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)

1

2

3

4

5

1

13.01.2023

115000

266117

43,21408

Зміст інформації:

<="" p="">

<="" p="">

Особлива20.10.2022

ПідписанийЕЦПОсоблива20_10_2022

Report

ПідписанийЕЦПReport

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

21.10.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 267-08

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджуюідентичністьтадостовірність інформації, що розкритавідповіднодовимогПоложення пророзкриттяінформації емітентамиціннихпаперів,затвердженогорішеннямНаціональної комісіїз цінних паперів тафондовогоринкувід 03 грудня2013 року№ 2826,зареєстрованого в МіністерствіюстиціїУкраїни 24грудня 2013року за №2180/24712(із змінами).

Голова Правління

Татуріна О.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1.Повненайменування емітента:ПРИВАТНЕАКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО"УКРАЇНСЬКАФІНАНСОВАГРУПА"

2.Організаційно-правоваформа: Приватнеакціонерне товариство

3.Місцезнаходження:01033, Київ, мвсто Київ,Саксаганського, 77

4.Ідентифікаційнийкод юридичної особи:14285934

5.Міжміськийкод та телефон, факс: 067 50422 38 -

6.Адресаелектронної пошти: ufg@ufg.com.ua

7.Найменування,ідентифікаційний кодюридичної особи,країнареєстраціїюридичноїособи та номерсвідоцтва провключення до Реєструосіб,уповноваженихнадаватиінформаційні послугинафондовому ринку, особи,яказдійснюєоприлюдненнярегульованої інформаціївідімені учасника фондовогоринку:Державнаустанова«Агентство зрозвиткуінфраструктури фондового ринкуУкраїни»,21676262,УКРАЇНА,DR/00001/APA

8.Найменування,ідентифікаційний кодюридичної особи,країнареєстраціїюридичноїособи та номерсвідоцтва провключення до Реєструосіб,уповноваженихнадаватиінформаційніпослуги нафондовому ринку, особи, яказдійснюєподаннязвітностіта/абоадміністративнихданих до Національної комісії зціннихпаперівтафондового ринку(у разі, якщоемітент не подаєІнформаціюдоНаціональноїкомісії з цінних паперівтафондового ринкубезпосередньо): , д/н,,д/н

ІІ. Даніпродату та місцеоприлюднення Повідомлення

(Повідомленняпроінформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=294

21.10.2022

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомостіпрозміну складу посадовихосіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

20.10.2022

Призначено

головний бухгалтер

Коршунова Ольга Петрівна

д/н

0

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято за наказом Голови Правління від 20.10.2022 № 130-1/к) 20.10.2022 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі необхідності призначення особи, відповідальної за ведення бухгалтерського обліку у Товаристві..

Посадова особа Коршунова Ольга Петрівна призначена на посаду - головний бухгалтер.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: безстроково.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера ПрАТ "УФГ" Управління бухгалтерського обліку, аналізу та звітності.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються тапризначаються(обираютьсяабоприпиняютьповноваження)на кожну посаду.

Особлива23.06.2022

ПідписанийЕЦПОсоблива23_06_2022

Report

ПідписанийЕЦПReport

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

18.10.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 265-08

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджуюідентичністьтадостовірністьінформації,що розкритавідповіднодовимогПоложенняпророзкриттяінформаціїемітентамиціннихпаперів,затвердженогорішеннямНаціональноїкомісіїз ціннихпаперів тафондовогоринку від03 грудня2013 року№ 2826,зареєстрованоговМіністерствіюстиції України24грудня 2013року за №2180/24712 (іззмінами).

Голова Правління

Татуріна О.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1.Повненайменуванняемітента:ПРИВАТНЕАКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО"УКРАЇНСЬКАФІНАНСОВАГРУПА"

2.Організаційно-правоваформа:Приватнеакціонернетовариство

3.Місцезнаходження:01033,Київ,м. Київ,Саксаганського, 77

4.Ідентифікаційнийкодюридичноїособи:14285934

5.Міжміськийкодтателефон, факс: 067 50422 38 -

6.Адресаелектронноїпошти:ufg@ufg.com.ua

7.Найменування,ідентифікаційнийкодюридичноїособи,країнареєстраціїюридичноїособи та номерсвідоцтва провключеннядоРеєструосіб,уповноваженихнадаватиінформаційніпослуги нафондовомуринку, особи,яказдійснюєоприлюдненнярегульованоїінформаціївід іменіучасникафондовогоринку:Державнаустанова«АгентствозрозвиткуінфраструктурифондовогоринкуУкраїни»,21676262,УКРАЇНА,DR/00001/APA

8.Найменування,ідентифікаційнийкодюридичноїособи, країнареєстраціїюридичноїособита номерсвідоцтвапровключення доРеєструосіб,уповноваженихнадаватиінформаційніпослугинафондовому ринку, особи,яказдійснюєподаннязвітностіта/абоадміністративнихданихдо Національної комісіїзціннихпаперівтафондовогоринку (у разі, якщоемітентне подаєІнформаціюдоНаціональноїкомісіїз ціннихпаперів тафондового ринкубезпосередньо):, д/н,,д/н

ІІ.Даніпродатута місцеоприлюднення Повідомлення

(Повідомленняпроінформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=Astatic&file=index&sid=294

18.10.2022

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомостіпрозмінускладупосадовихосіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

23.06.2022

Звільнено

Головний бухгалтер

Мельник Юрій Борисович

д/н

0

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Головою Правління ПрАТ "УФГ" 23.06.2022 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі заяви про звільнення за власним бажанням.

Посадова особа Мельник Юрій Борисович, яка займала посаду Головний бухгалтер, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 30.03.2005 - 23.06.2022.

Замість особи на посаду нікого не призначено (заступника головного бухгалтера призначено особою, що виконує обов'язки головного бухгалтера (тимчасово).

23.06.2022

припинено повноваження

Член Правління

Мельник Юрій Борисович

д/н

0

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято: до Наглядової ради надано заяву про дострокове прпинення повноважень члена Правління 23.06.2022 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі заяви особи про дострокове припинення повноважень.

Посадова особа Мельник Юрій Борисович, яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 10.01.2011 - 23.06.2022.

Нікого не обрано на посаду замість особи, повноваження якої припинено,

____________
* Окремо зазначаютьсяособи,якізвільняютьсятапризначаються(обираютьсяабоприпиняють повноваження)накожнупосаду.

Припиненняфілій28.07.2022

ПідписаноЕЦППрипиненняфілій28.07.2022

Report

ПідписанийЕЦПReport

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ д/н

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджуюідентичністьтадостовірністьінформації,що розкритавідповіднодовимогПоложенняпророзкриттяінформаціїемітентамиціннихпаперів,затвердженогорішеннямНаціональноїкомісії зціннихпаперів тафондовогоринкувід 03 грудня2013року № 2826,зареєстрованоговМіністерствіюстиціїУкраїни 24грудня 2013рокуза № 2180/24712 (іззмінами).

Голова Правління

<="">

<="">

Татуріна О.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв)

I. Загальні відомості

1.Повненайменуванняемітента:ПРИВАТНЕАКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО"УКРАЇНСЬКАФІНАНСОВАГРУПА"

2.Організаційно-правоваформа:Приватнеакціонерне товариство

3.Місцезнаходження:01033,Київ,м. Київ, Саксаганського, 77

4.Ідентифікаційнийкодюридичноїособи: 14285934

5.Міжміськийкодтателефон, факс: (44) 278 64 81 (44) 278 64 81

6.Адресаелектронноїпошти:ufg@ufg.com.ua

7.Найменування,ідентифікаційнийкодюридичноїособи,країнареєстраціїюридичноїособи та номерсвідоцтва провключеннядоРеєструосіб,уповноваженихнадаватиінформаційніпослуги нафондовомуринку,особи,яказдійснюєоприлюдненнярегульованоїінформаціївідіменіучасникафондовогоринку:Державна установа«АгентствозрозвиткуінфраструктурифондовогоринкуУкраїни»,21676262,УКРАЇНА, DR/00001/APA

8.Найменування,ідентифікаційнийкодюридичноїособи,країнареєстраціїюридичноїособи та номерсвідоцтва провключеннядоРеєструосіб,уповноваженихнадаватиінформаційніпослуги нафондовому ринку,особи,яказдійснюєподаннязвітностіта/абоадміністративнихданих доНаціональноїкомісіїзціннихпаперів тафондовогоринку (у разі, якщоемітент неподає ІнформаціюдоНаціональноїкомісіїзціннихпаперів та фондовогоринкубезпосередньо): , д/н,,д/н

ІІ.Даніпродатутамісце оприлюднення Повідомлення(Повідомленняпроінформацію)

<="">

<="">

<="">

28.07.2022

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомостіпрорішенняемітентапроутворення, припинення йогофілій,представництв

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про припинення філіq емітента: 28.07.2022;

Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада ПрАТ "УФГ" ;

Причини прийняття такого рішення:припинення філій викликано змінами в організаційній структурі ПрАТ "УФГ" з метою уникнення збитковості в подальшій роботі філії, а також припинення господарської діяльності філії;

Повне найменування та місцезнаходження кожної філії , що були припинені, та функції, які вони виконували :

1. ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА" (65011, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, вул. Успенська, буд. 40), філія виконувала функції: надання фінансових послуг, згідно наявних у ПрАТ "УФГ" ліцензій.

2. ПЕРША ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА" У М. ХАРКІВ (61118, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ПРОСПЕКТ 50-РІЧЧЯ ВЛКСМ, будинок 57/106), філія виконувала функції: надання фінансових послуг, згідно наявних у ПрАТ "УФГ" ліцензій.

06.07.2022ОІприпиненняфілій

ПідписаноЕЦП06.07.2022ОІприпиненняфілій

Report

ПідписанийЕЦПReport

Титульний аркушПовідомлення

(Повідомлення проінформацію)

06.07.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 227-08

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Голова Правління

Татуріна О.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв)

I. Загальні відомості

ІІ.Даніпродатутамісце оприлюднення Повідомлення
(Повідомленняпроінформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=294

06.07.2022

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомостіпрорішенняемітентапроутворення,припинення його філій,представництв

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про припинення філіі емітента: 05.07.2022;

Назва уповноваженого органу, що його прийняв: ; Наглядова рада ПрАТ "УФГ""

Причини прийняття такого рішення: припинення філій викликано змінами в організаційній структурі ПрАТ "УФГ" з метою уникнення збитковості в подальшій роботі філії, а також припинення господарської діяльності філії;

Повне найменування та місцезнаходження кожної філії, що були припинені, та функції, які вони виконували :

1. ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА" У М.СВІТЛОВОДСЬК (27504, Кіровоградська обл., місто Світловодськ, вул. Леніна, буд. 108) , філія виконувала функції: надання фінансових послуг, згідно наявних у ПрАТ "УФГ" ліцензій.

2. ПЕРША ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА" У М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬК (76000, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ПРИВОКЗАЛЬНА, будинок 9/1), філія виконувала функції: надання фінансових послуг, згідно наявних у ПрАТ "УФГ" ліцензій.

3. ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА" У М.ДОНЕЦЬК (84301, Донецька обл., місто Краматорськ , ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 40), філія виконувала функції: надання фінансових послуг, згідно наявних у ПрАТ "УФГ" ліцензій.

06.12.2021Змінаскладупосадовихосіб

ПідписаноЕЦП06.12.2021Змінаскладупосадовихосіб

Report

ПідписанийЕЦПReport

24.12.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1710-08

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Голова Правління

Татуріна О.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=294

24.12.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

23.12.2021

Призначено

Голова Правління

Татуріна Олена Анатоліївна

д/н

0,0035

Зміст інформації:

Рішення про продовження повноважень Голови Правління ПрАТ "УФГ" на новий строк прийнято Наглядовою радою ПрАТ "УФГ" 23.12.2021 (протокол №7 від 23.12.2021).

Продовження повноважень Голови Правління ПрАТ "УФГ" виконано на підставі п.7.7.5 ст. 7 Статуту ПрАТ "УФГ", у зв'язку із закінченням 31.12.2021 строку повноважень Голови Правління ПрАТ "УФГ".

Посадова особа Татуріна Олена Анатоліївна призначена на посаду Голова Правління ПрАТ "УФГ".

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0035%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 4 000,00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 01.01.2022 - 31.12.2023.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління ПрАТ "УФГ".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 100 акцій.

23.12.2021

Призначено

Заступник Голови Правління

Дорошенко Юрій Миколайович

д/н

0,0035

Зміст інформації:

Рішення про продовження повноважень заступника Голови Правління ПрАТ "УФГ" на новий строк прийнято Наглядовою радою ПрАТ "УФГ" 23.12.2021 (протокол №7 від 23.12.2021).

Продовження повноважень заступника Голови Правління ПрАТ "УФГ" виконано на підставі п.7.7.5 ст. 7 Статуту ПрАТ "УФГ", у зв'язку із закінченням 31.12.2021 строку повноважень заступника Голови Правління ПрАТ "УФГ".

Посадова особа Дорошенко Юрій Миколайович (згоду на розкриття паспортних даних не надано), призначена на посаду заступник Голови Правління ПрАТ "УФГ".

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0035%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 4 000,00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 01.01.2022 - 31.12.2023.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Правління ПрАТ "УФГ".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 100 акцій.

23.12.2021

Призначено

Заступник Голови Правління

Самойленко Тамара Василівна

д/н

0,0058

Зміст інформації:

Рішення про продовження повноважень заступника Голови Правління ПрАТ "УФГ" на новий строк прийнято Наглядовою радою ПрАТ "УФГ" 23.12.2021 (протокол №7 від 23.12.2021).

Продовження повноважень заступника Голови Правління ПрАТ "УФГ" виконано на підставі п.7.7.5 ст. 7 Статуту ПрАТ "УФГ", у зв'язку із закінченням 31.12.2021 строку повноважень заступника Голови Правління ПрАТ "УФГ".

Посадова особа Самойленко Тамара Василівна (згоду на розкриття паспортних даних не надано), призначена на посаду заступник Голови Правління ПрАТ "УФГ".

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0058%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 6 680,00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 01.01.2022 - 31.12.2023.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Правління ПрАТ "УФГ" .

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 167 акцій.

23.12.2021

Призначено

Заступник Голови Правління

Вітрук Микола Анатолійович

д/н

0,0035

Зміст інформації:

Рішення про продовження повноважень заступника Голови Правління ПрАТ "УФГ" на новий строк прийнято Наглядовою радою ПрАТ "УФГ" 23.12.2021 (протокол №7 від 23.12.2021).

Продовження повноважень заступника Голови Правління ПрАТ "УФГ" виконано на підставі п.7.7.5 ст. 7 Статуту ПрАТ "УФГ", у зв'язку із закінченням 31.12.2021 строку повноважень заступника Голови Правління ПрАТ "УФГ".

Посадова особа Вітрук Микола Анатолійович (згоду на розкриття паспортних даних не надано), призначена на посаду заступник Голови Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0035%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 4 000,00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 01.01.2022 - 31.12.2023.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник Голови Правління ПрАТ "УФГ"

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 100 акцій.

23.12.2021

Призначено

Член Правління

Мельник Юрій Борисович

д/н

0

Зміст інформації:

Рішення про продовження повноважень члена Правління ПрАТ "УФГ" на новий строк прийнято Наглядовою радою ПрАТ "УФГ" 23.12.2021 (протокол №7 від 23.12.2021).

Продовження повноважень члена Правління ПрАТ "УФГ" виконано на підставі п.7.7.5 ст. 7 Статуту ПрАТ "УФГ", у зв'язку із закінченням 31.12.2021 строку повноважень члена Правління ПрАТ "УФГ".

Посадова особа Мельник Юрій Борисович (згоду на розкриття паспортних даних не надано), призначена на посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 01.01.2022 - 31.12.2023.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер ПрАТ "УФГ", член Правління ПрАТ "УФГ".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

*Окремозазначаютьсяособи,якізвільняютьсятапризначаються(обираютьсяабоприпиняютьповноваження)накожнупосаду.

Голова Правління

Татуріна О.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв)

I. Загальні відомості

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=294

06.12.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

03.12.2021

Припинено повноваження

Член Наглядової ради

Бабич Владислав Валерійович

14285934

24,9677

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 7 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

В порядку заміни члена Наглядової ради ПрАТ "УФГ" в особі Бабича Владислава Валерійовича шляхом його відкликання, якпредставника групи акціонерів в особі Бабича Владислава Валерійовича та Вітрука Миколи Анатолійовича, повідомлення від 03.12.2021 одержано ПрАТ "УФГ" 03.12.2021, припинено повноваженнячлена Наглядової ради ПрАТ "УФГ" Бабича Владислава Валерійовича, замість якого набуто повноважень представником групи акціонерів в особі Бабича Владислава Валерійовича та Вітрука Миколи Анатолійовича Остаповською Іриною Миколаївною.

Бабич Владислав Валерійович непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, є власником пакету акцій ПрАТ "УФГ" в розмірі 24,9677 відсотки статутного капіталу, здійснював повноваження (перебував на посаді) члена Наглядової ради ПрАТ "УФГ" з 25.05.2021 по 03.12.2021.


Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

03.12.2021

Призначено повноваження

Член Наглядової ради

Остаповська Ірина Миколаївна

14285934

0

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 7 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

В порядку заміни члена Наглядової ради ПрАТ "УФГ", як представника групи акціонерів в особі Бабича Владислава Валерійовича та Вітрука Миколи Анатолійовича, повідомлення від 03.12.2021 одержано ПрАТ "УФГ" 03.12.2021, замість Бабича Владислава Валерійовича за посадою члена Наглядової ради ПрАТ "УФГ"набуто повноважень представником групи акціонерів, в особі Бабича Владислава Валерійовича та Вітрука Миколи Анатолійовича, Остаповською Іриною Миколаївною на умовах цивільно-правового договору, визначених рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "УФГ" від 24.05.2021 (протокол № 51 від 24.05.2021), із строком повноважень до 25.05.2024.

Остаповська Ірина Миколаївна непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не є власником пакету акцій ПрАТ "УФГ". Протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: ПАТ «Енергобанк», начальник управління.

Голова Правління

Татуріна О.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв)

I. Загальні відомості

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=294

31.10.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про припинення філії емітента: 28.10.2021;

Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Правління ПрАТ "УФГ" ;

Причини прийняття такого рішення: Припинення (ліквідація) Філії викликано змінами в організаційній структурі Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група" з метою уникнення збитковості від подальшої роботи Філії;

Повне найменування та місцезнаходження кожної філії чи представництва, що були створені чи припинені, та функції, які вони виконували чи виконуватимуть: Філія Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група" у м. Червоноград, Місцезнаходження: 80103, Львівська область, місто Червоноград, проспект Шевченка, буд. 8, квартира 22.

Філія виконувала наступні функції: надання фінансових послуг, згідно наявних у ПрАТ "УФГ" ліцензій.

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про утворення (припинення) філії (філій), представництва (представництв) емітента: 28.10.2021;

Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Правлыння ПрАТ "УФГ";

Причини прийняття такого рішення:Припинення (ліквідація) Філії викликано змінами в організаційній структурі Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група" з метою уникнення збитковості від подальшої роботи Філії;

Повне найменування та місцезнаходження кожної філії чи представництва, що були створені чи припинені, та функції, які вони виконували чи виконуватимуть: Кіровоградська обласна філія Приватного акцонерного товариства "Українська фінансова група". Місцезнаходження: 25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка, буд. 26.

Філія виконувала наступні функції: надання фінансових послуг, згідно наявних у ПрАТ "УФГ" ліцензій.

Голова Правління

Татуріна О.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій)

I. Загальні відомості

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=294

23.05.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

з/п

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, або акціонером (власником

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, імя, по батькові (за наявності) - фізичної особи - власника (власників) пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера (власника) після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

20.05.2021

Бабич Людмила Олександрівна

д/н

49,964317

50,000052

Зміст інформації:

20.05.2021 Приватне акціонерне товариство "Українська фінансова група" (далі – Емітент або ПрАТ "УФГ"), отримало від Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства. Відповідно до отриманої інформації, відбулось збільшення частки Бабич Людмили Олександрівни у статутному капіталі ПрАТ «УФГ» до розміру 50,000052%. При цьому, з урахуванням акцій, які належать їй та її афілійованим особам: Бабичу Владиславу Валерійовичу (24,967767%) та Бабичу Георгію Валерійовичу (24,967767%), відбулось набуття (прямо) домінуючого контрольного пакета акцій ПрАТ "УФГ" у розмірі 99,935586% простих акцій Емітента. Прізвище, ім’я, по батькові/найменування особи: Бабич Людмила Олександрівна; Розмір частки (у відсотках), яка прямо належить особі в загальній кількості акцій до набуття домінуючого контрольного пакета акцій: 49,964317%; Розмір частки (у відсотках), яка прямо належить особі в загальній кількості голосуючих акцій до набуття домінуючого контрольного пакета акцій: 49,964317%; Розмір частки (у відсотках), яка прямо належить особі в загальній кількості акцій після набуття домінуючого контрольного пакета акцій: 50,000052%; Розмір частки (у відсотках), яка прямо належить особі в загальній кількості голосуючих акцій після набуття домінуючого контрольного пакета акцій: 50,000052%; Прізвище, ім’я, по батькові/найменування юридичної особи, визначеної особами, що діють спільно, відповідальною за реалізацію норм, передбачених статтями 65- 65-1 Закону України «Про акціонерні товариства»: – така особа не визначена.

з/п

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, або акціонером (власником

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, імя, по батькові (за наявності) - фізичної особи - власника (власників) пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера (власника) після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

2

20.05.2021

Бабич Владислав Валерійович

д/н

0,003476

24,967767

Зміст інформації:

20.05.2021 Приватне акціонерне товариство "Українська фінансова група" (далі – Емітент або ПрАТ "УФГ"), отримало від Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства. Відповідно до отриманої інформації, відбулось збільшення частки Бабича Владислава Валерійовича у статутному капіталі ПрАТ «УФГ» до розміру 24,967767%. При цьому, з урахуванням акцій, які належать йому та його афілійованим особам: Бабич Людмилі Олександрівні (50,000052%) та Бабичу Георгію Валерійовичу (24,967767%), відбулось набуття (прямо) домінуючого контрольного пакета акцій ПрАТ "УФГ" у розмірі 99,935586% простих акцій Емітента. Прізвище, ім’я, по батькові/найменування особи: Бабич Владислав Валерійович; Розмір частки (у відсотках), яка прямо належить особі в загальній кількості акцій до набуття домінуючого контрольного пакета акцій: 0,003476%; Розмір частки (у відсотках), яка прямо належить особі в загальній кількості голосуючих акцій до набуття домінуючого контрольного пакета акцій: 0,003476%; Розмір частки (у відсотках), яка прямо належить особі в загальній кількості акцій після набуття домінуючого контрольного пакета акцій: 24,967767%; Розмір частки (у відсотках), яка прямо належить особі в загальній кількості голосуючих акцій після набуття домінуючого контрольного пакета акцій: 24,967767%; Прізвище, ім’я, по батькові/найменування юридичної особи, визначеної особами, що діють спільно, відповідальною за реалізацію норм, передбачених статтями 65- 65-1 Закону України «Про акціонерні товариства»: – така особа не визначена.

з/п

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, або акціонером (власником

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, імя, по батькові (за наявності) - фізичної особи - власника (власників) пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера (власника) після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

3

20.05.2021

Бабич Георгій Валерійович

д/н

0,003476

24,967767

Зміст інформації:

20.05.2021 Приватне акціонерне товариство "Українська фінансова група" (далі – Емітент або ПрАТ "УФГ"), отримало від Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства. Відповідно до отриманої інформації, відбулось збільшення частки Бабича Георгія Валерійовича у статутному капіталі ПрАТ «УФГ» до розміру 24,967767%. При цьому, з урахуванням акцій, які належать йому та його афілійованим особам: Бабич Людмилі Олександрівні (50,000052%) та Бабичу Владиславу Валерійовичу (24,967767%), відбулось набуття (прямо) домінуючого контрольного пакета акцій ПрАТ "УФГ" у розмірі 99,935586% простих акцій Емітента. Прізвище, ім’я, по батькові/найменування особи: Бабич Георгій Валерійович; Розмір частки (у відсотках), яка прямо належить особі в загальній кількості акцій до набуття домінуючого контрольного пакета акцій: 0,003476%; Розмір частки (у відсотках), яка прямо належить особі в загальній кількості голосуючих акцій до набуття домінуючого контрольного пакета акцій: 0,003476%; Розмір частки (у відсотках), яка прямо належить особі в загальній кількості акцій після набуття домінуючого контрольного пакета акцій: 24,967767%; Розмір частки (у відсотках), яка прямо належить особі в загальній кількості голосуючих акцій після набуття домінуючого контрольного пакета акцій: 24,967767%; Прізвище, ім’я, по батькові/найменування юридичної особи, визначеної особами, що діють спільно, відповідальною за реалізацію норм, передбачених статтями 65- 65-1 Закону України «Про акціонерні товариства»: – така особа не визначена

Голова Правління

Татуріна О.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій)

I. Загальні відомості

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=294

23.05.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

з/п

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

20.05.2021

Бабич Людмила Олександрівна

д/н

49,964317

50,000052

Зміст інформації:

20.05.2021 Приватне акціонерне товариство "Українська фінансова група" (далі – Емітент або ПрАТ "УФГ"), отримало відПублічногоакціонерного товариства "Національнийдепозитарій України" перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства.

Відповідно до отриманої інформації, відбулисязмінистосовно акціонера, якому належать голосуючi акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій ПрАТ "УФГ", а саме:

Пакет власника акцій Бабич Людмили Олександрівни збільшився до 50,000052% статутного капіталу. Відбулося пряме набуття права власності на пакет акцій.

Розмір частки власника акцій в загальнійкількості голосуючих акцій до зміни (набуття) розміру пакета складав 1 437 340 шт. голосуючих акцій, та становив 49,964317%.

Розмір частки власника акцій в загальнійкількості голосуючих акційпіслязміни (набуття) розміру пакета складає 1 438 368 шт. голосуючих акцій, та становить 50,000052%.

Особи, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких акціонер здійснює розпорядження акціями – відсутні.

Дата, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто - невідома.

Відомості розкрито на підставі інформації, отриманої від Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України", відповідно до п.8 гл.1 розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

2

20.05.2021

Бабич Валерій Георгійович

д/н

49,964317

0

Зміст інформації:

20.05.2021 Приватне акціонерне товариство "Українська фінансова група" (далі – Емітент або ПрАТ "УФГ"), отримало від Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства.

Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулися змiни стосовно акціонера, якому належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй ПрАТ "УФГ", а саме:

Пакет власника акцій Бабича Валерія Георгійовича зменшився до 0% статутного капiталу. Вiдбулося пряме зменшення (відчудження) права власностi на пакет акцiй.

Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (відчудження) розмiру пакета складав 1 437 340 шт. голосуючих акцій, та становив 49,964317%.

Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни (відчудження) розмiру пакета складає 0 шт. голосуючих акцiй, та становить 0%.

Особи, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких акціонер здійснює розпорядження акціями – відсутні.

Дата, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто - невідома.

Відомості розкрито на підставі інформації, отриманої від Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України", відповідно до п.8 гл.1 розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

3

20.05.2021

Бабич ВладиславВалерійович

д/н

0,003476

24,967767

Зміст інформації:

20.05.2021 Приватне акціонерне товариство "Українська фінансова група" (далі – Емітент або ПрАТ "УФГ"), отримало від Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства.

Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулися змiни стосовно акціонера, якому належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй ПрАТ "УФГ", а саме:

Пакет власника акцій БабичаВладиславаВалерійовича збільшився до 24,967767% статутного капіталу. Відбулося пряме набуття права власності на пакет акцій.

Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до зміни (набуття) розміру пакета складав 100 шт. голосуючих акцій, та становив 0,003476%.

Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після зміни (набуття) розміру пакета складає 718 256 шт. голосуючих акцій, та становить 24,967767%.

Особи, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких акціонер здійснює розпорядження акціями – відсутні.

Дата, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто - невідома.

Відомості розкрито на підставі інформації, отриманої від Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України", відповідно до п.8 гл.1 розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

4

20.05.2021

Бабич ГеоргійВалерійович

д/н

0,003476

24,967767

Зміст інформації:

20.05.2021 Приватне акціонерне товариство "Українська фінансова група" (далі – Емітент або ПрАТ "УФГ"), отримало від Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства.

Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулися змiни стосовно акціонера, якому належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй ПрАТ "УФГ", а саме:

Пакет власника акцій БабичаГеоргіяВалерійовича збільшився до 24,967767% статутного капіталу. Відбулося пряме набуття права власності на пакет акцій.

Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до зміни (набуття) розміру пакета складав 100 шт. голосуючих акцій, та становив 0,003476%.

Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після зміни (набуття) розміру пакета складає 718 256 шт. голосуючих акцій, та становить 24,967767%.

Особи, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких акціонер здійснює розпорядження акціями – відсутні.

Дата, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто - невідома.

Відомості розкрито на підставі інформації, отриманої від Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України", відповідно до п.8 гл.1 розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правління

Татуріна О.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв)

I. Загальні відомості

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=294

06.05.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про припинення філії емітента: 05.05.2021;

Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Правління Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група" (Протокол №7 від 05.05.2021);

Причини прийняття такого рішення: Припинення (ліквідація) Філії викликано змінами в організаційній структурі Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група" з метою уникнення збитковості від подальшої роботи Філії;

Повне найменування та місцезнаходження філії, яка була припинена, та функції, які вона виконувала:

Полтавська філія Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група", (місцезнаходження: Україна, 36000, Полтавська обл., місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, будинок 11/21, ОФІС).

Філія виконувала наступні функції: надання фінансових послуг, згідно наявних у ПрАТ "УФГ" ліцензій.

Голова Правління

Татуріна О.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв)

I. Загальні відомості

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=294

04.05.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про припинення філії емітента: 30.04.2021;

Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Правління Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група" (Протокол №6 від 30.04.2021);

Причини прийняття такого рішення: Припинення (ліквідація) Філії викликано змінами в організаційній структурі Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група" з метою уникнення збитковості від подальшої роботи Філії;

Повне найменування та місцезнаходження філії, яка була припинена, та функції, які вона виконувала:

Перша філія Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група" у м. Миколаїв, (місцезнаходження: Україна, 54029, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Проспект Леніна, будинок 22/2).

Філія виконувала наступні функції: надання фінансових послуг, згідно наявних у ПрАТ "УФГ" ліцензій.

Голова Правління

Татуріна О.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв)

I. Загальні відомості

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=294

04.05.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про припинення філії емітента: 29.04.2021;

Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Правління Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група" (Протокол №5 від 29.04.2021);

Причини прийняття такого рішення: Припинення (ліквідація) Філії викликано змінами в організаційній структурі Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група" з метою уникнення збитковості від подальшої роботи Філії;

Повне найменування та місцезнаходження філії, яка була припинена, та функції, які вона виконувала:

Одеська регіональна філія Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група", (місцезнаходження: Україна, 65045, Одеська обл., місто Одеса, провулок Нечепуренко, будинок 13, кімната 15).

Філія виконувала наступні функції: надання фінансових послуг, згідно наявних у ПрАТ "УФГ" ліцензій.

Голова Правління

Татуріна О.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв)

I. Загальні відомості

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=294

04.05.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про припинення філії емітента: 29.04.2021;

Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Правління Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група" (Протокол №5 від 29.04.2021);

Причини прийняття такого рішення: Припинення (ліквідація) Філії викликано змінами в організаційній структурі Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група" з метою уникнення збитковості від подальшої роботи Філії;

Повне найменування та місцезнаходження філії, яка була припинена, та функції, які вона виконувала:

Філія Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група" у м. Кременчук, (місцезнаходження: Україна, 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, вулиця Соборна, будинок 22/19).

Філія виконувала наступні функції: надання фінансових послуг, згідно наявних у ПрАТ "УФГ" ліцензій.

Голова Правління

Татуріна О.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв)

I. Загальні відомості

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=294

09.03.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про припинення філії емітента: 05.03.2021;

Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Правління Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група" (Протокол №4 від 05.03.2021);

Причини прийняття такого рішення: Припинення (ліквідація) Фiлiї викликано змінами в організаційній структурі Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група" з метою уникнення збитковості від подальшої роботи Філії;

Повне найменування та місцезнаходження філії, яка була припинена, та функції, які вона виконувала:

Перша філія Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група" у м. Вінниця, (місцезнаходження: 21036, Вінницька обл., місто Вінниця, Ленінський район, вул. Пирогова буд. 49).

Філія виконувала наступні функції: надання фінансових послуг, згідно наявних у ПрАТ "УФГ" ліцензій.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Голова Правління

Татуріна О.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв)

I. Загальні відомості

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=294

09.03.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про припинення філії емітента: 05.03.2021;

Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Правління Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група" (Протокол №4 від 05.03.2021);

Причини прийняття такого рішення: Припинення (ліквідація) Фiлiї викликано змінами в організаційній структурі Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група" з метою уникнення збитковості від подальшої роботи Філії;

Повне найменування та місцезнаходження філії, яка була припинена, та функції, які вона виконувала:

Закарпатська регіональна філія Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група", (місцезнаходження: 88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, ВУЛИЦЯ СОБРАНЕЦЬКА, будинок 89).

Філія виконувала наступні функції: надання фінансових послуг, згідно наявних у ПрАТ "УФГ" ліцензій.

Голова Правління

Татуріна О.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв)

I. Загальні відомості

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=294

09.03.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про припинення філії емітента: 05.03.2021;

Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Правління Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група" (Протокол №4 від 05.03.2021);

Причини прийняття такого рішення: Припинення (ліквідація) Фiлiї викликано змінами в організаційній структурі Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група"з метою уникнення збитковості від подальшої роботи Філії;

Повне найменування та місцезнаходження філії, яка була припинена, та функції, які вона виконувала:

Філія Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група" у м. Кривий Ріг, (місцезнаходження: 50002, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Центрально-Міський район, ВУЛИЦЯ КОБИЛЯНСЬКОГО, будинок 219).

Філія виконувала наступні функції: надання фінансових послуг, згідно наявних у ПрАТ "УФГ" ліцензій.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Голова Правління

Татуріна О.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій)

I. Загальні відомості

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=294

15.01.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

з/п

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

14.01.2021

Бабич Людмила Олександрівна

д/н

0

49,964317

Зміст інформації:

.01.2021 Приватне акціонерне товариство "Українська фінансова група" (далі – Емітент або ПрАТ "УФГ"), отримало вiд Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" зведений реєстр власників іменних цінних паперів.

Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулися змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй ПрАТ "УФГ", а саме:

Пакет власника акцій Бабич Людмили Олександрівни збільшився до 49,964317% статутного капiталу. Вiдбулося пряме набуття права власностi на пакет акцiй.

Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (набуття) розмiру пакета складав 0 шт. голосуючих акцій, та становив 0%.

Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни (набуття) розмiру пакета складає 1 437 340 шт. голосуючих акцiй, та становить 49,964317%.

Відомості про дату набуття права власності на частку (досягнення порогового значення) – відсутні.

1

14.01.2021

Бабич Валерій Георгійович

д/н

99,928634

49,964317

Підтверджуюідентичністьтадостовірністьінформації,щорозкритавідповіднодовимогПоложенняпророзкриттяінформаціїемітентамиціннихпаперів,затвердженогорішеннямНаціональноїкомісіїзціннихпаперів тафондовогоринку від03 грудня2013 року№2826,зареєстрованоговМіністерствіюстиції України24 грудня2013року за№2180/24712 (іззмінами).

1.Повненайменуванняемітента:ПРИВАТНЕАКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО"УКРАЇНСЬКАФІНАНСОВАГРУПА"

2.Організаційно-правоваформа:Приватнеакціонернетовариство

3.Місцезнаходження:01033,Київська,м.Київ,Саксаганського, 77

4.Ідентифікаційнийкодюридичноїособи:14285934

5.Міжміськийкодтателефон, факс: (44) 27864 81 (44)27864 81

6.Адресаелектронноїпошти:ufg@ufg.com.ua

7.Найменування,ідентифікаційнийкодюридичноїособи,країнареєстраціїюридичноїособита номерсвідоцтвапровключеннядоРеєструосіб,уповноваженихнадаватиінформаційніпослугинафондовомуринку,особи,яказдійснюєоприлюдненнярегульованоїінформаціївідіменіучасникафондовогоринку:Державнаустанова«АгентствозрозвиткуінфраструктурифондовогоринкуУкраїни»,21676262,УКРАЇНА,DR/00001/APA

8.Найменування,ідентифікаційнийкодюридичноїособи,країнареєстраціїюридичноїособита номерсвідоцтва провключеннядоРеєструосіб,уповноваженихнадаватиінформаційніпослугинафондовомуринку, особи,яказдійснює поданнязвітностіта/абоадміністративнихданихдоНаціональноїкомісіїзцінних паперівтафондового ринку(у разі, якщоемітентнеподає ІнформаціюдоНаціональноїкомісіїзцінних паперівтафондовогоринкубезпосередньо): , д/н,, д/н

23.12.2021ОсобливаінформаціяЗмінаскладупосадовихосіб

ПідписаноЕЦП23.12.2021ОсобливаінформаціяЗмінаскладупосадовихосіб

Report

ТитульнийаркушПовідомлення

(Повідомленняпроінформацію)

Підтверджуюідентичністьтадостовірністьінформації,щорозкритавідповіднодовимогПоложенняпророзкриттяінформаціїемітентамиціннихпаперів,затвердженогорішеннямНаціональноїкомісіїзціннихпаперівтафондового ринку від03 грудня2013року№2826,зареєстрованоговМіністерствіюстиції України 24 грудня2013рокуза№2180/24712(із змінами).

1.Повненайменуванняемітента:ПРИВАТНЕАКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО"УКРАЇНСЬКАФІНАНСОВАГРУПА"

2.Організаційно-правоваформа:Приватнеакціонернетовариство

3.Місцезнаходження:01033,м.Київ, м.Київ, Саксаганського, 77

4.Ідентифікаційнийкодюридичноїособи:14285934

5.Міжміськийкодтателефон, факс: (44)278 64 81 (44) 278 64 81

6.Адресаелектронноїпошти:ufg@ufg.com.ua

7.Найменування,ідентифікаційнийкодюридичноїособи,країнареєстраціїюридичноїособита номерсвідоцтвапровключеннядоРеєструосіб,уповноваженихнадаватиінформаційніпослугинафондовомуринку,особи,яказдійснюєоприлюдненнярегульованоїінформаціївідімені учасникафондовогоринку:Державнаустанова«АгентствозрозвиткуінфраструктурифондовогоринкуУкраїни»,21676262,УКРАЇНА,DR/00001/APA

8.Найменування,ідентифікаційнийкодюридичноїособи,країнареєстраціїюридичноїособита номерсвідоцтвапровключеннядоРеєструосіб,уповноваженихнадаватиінформаційніпослугинафондовомуринку,особи,яказдійснюєподаннязвітностіта/абоадміністративнихданихдоНаціональноїкомісіїзціннихпаперів тафондового ринку(у разі, якщоемітентнеподаєІнформаціюдоНаціональноїкомісіїз цінних паперівта фондовогоринкубезпосередньо):,д/н,,д/н

ІІ.Даніпродатута місце оприлюдненняПовідомлення

(Повідомленняпроінформацію)

Відомостіпрозмінускладупосадових осібемітента

____________

06.12.2021Змінаскладупосадовихосіб

ПідписаноЕЦП06.12.2021Змінаскладупосадовихосіб

Report

ПідписанийЕЦПReport

ТитульнийаркушПовідомлення

(Повідомленняпроінформацію)

06.12.2021________________________________________

(датареєстраціїемітентомелектронногодокумента)

№1600-08________________________________

(вихіднийреєстраційнийномерелектронногодокумента)

Підтверджуюідентичністьтадостовірністьінформації,щорозкритавідповіднодовимогПоложенняпророзкриттяінформаціїемітентамиціннихпаперів,затвердженогорішеннямНаціональноїкомісіїзціннихпаперів тафондовогоринку від03 грудня2013 року№2826,зареєстрованоговМіністерствіюстиції України24 грудня2013року за№2180/24712(із змінами).

1.Повненайменуванняемітента:ПРИВАТНЕАКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО"УКРАЇНСЬКАФІНАНСОВАГРУПА"

2.Організаційно-правоваформа:Акціонернетовариство

3.Місцезнаходження:01033,м.Київ,м.Київ, вул. Саксаганського, буд. 77

4.Ідентифікаційнийкодюридичноїособи:14285934

5.Міжміськийкодтателефон,факс: (044)278-64-81 (044) 278-64-81

6.Адресаелектронноїпошти:ufg@ufg.com.ua

7.Найменування,ідентифікаційнийкодюридичноїособи,країнареєстраціїюридичноїособитаномер свідоцтвапровключеннядоРеєструосіб,уповноваженихнадаватиінформаційніпослугинафондовомуринку,особи,яказдійснюєоприлюдненнярегульованої інформаціївідіменіучасникафондовогоринку:Державнаустанова«АгентствозрозвиткуінфраструктурифондовогоринкуУкраїни»,21676262,УКРАЇНА,DR/00001/APA

8.Найменування,ідентифікаційнийкодюридичноїособи,країнареєстраціїюридичноїособитаномер свідоцтвапровключеннядоРеєструосіб,уповноваженихнадаватиінформаційніпослугинафондовомуринку,особи, яказдійснюєподаннязвітностіта/абоадміністративнихданихдоНаціональноїкомісії зціннихпаперівтафондового ринку (уразі, якщоемітентнеподаєІнформаціюдоНаціональноїкомісіїз цінних паперівтафондовогоринкубезпосередньо):, д/н,,д/н.

ІІ.Даніпродатута місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомленняпроінформацію)

Відомості про змінускладу посадових осібемітента

2021.10.28ПовідомленняпроприпиненняфілійПрАТУФГКіровоградськаобласнафіліяПрАТУФГ,Філія ПрАТ УФГум.Червоноград

ПідписаноЕЦП2021.10.28ПовідомленняпроприпиненняфілійПрАТУФГКіровоградськаобласнафілія ПрАТУФГ,Філія ПрАТ УФГум. Червоноград

Report

ПідписанийЕЦПReport

ТитульнийаркушПовідомлення

(Повідомленняпроінформацію)

28.10.2021________________________________________

(датареєстраціїемітентомелектронногодокумента)

№1372-08________________________________

(вихіднийреєстраційнийномерелектронногодокумента)

Підтверджуюідентичністьтадостовірністьінформації,щорозкритавідповіднодовимогПоложенняпророзкриттяінформаціїемітентамиціннихпаперів,затвердженогорішеннямНаціональноїкомісіїзціннихпаперівтафондовогоринкувід 03 грудня2013року№2826,зареєстрованоговМіністерствіюстиції України24грудня 2013рокуза№2180/24712(із змінами).

1.Повненайменуванняемітента:ПРИВАТНЕАКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО"УКРАЇНСЬКАФІНАНСОВАГРУПА"

2.Організаційно-правоваформа:Акціонернетовариство

3.Місцезнаходження:01033,м.Київ, м.Київ, вул. Саксаганського, буд. 77

4.Ідентифікаційнийкодюридичноїособи:14285934

5.Міжміськийкодтателефон, факс: (044)278-64-81 (044) 278-64-81

6.Адресаелектронноїпошти:ufg@ufg.com.ua

7.Найменування,ідентифікаційнийкодюридичноїособи,країнареєстраціїюридичноїособитаномерсвідоцтвапровключеннядоРеєструосіб,уповноваженихнадаватиінформаційніпослугинафондовомуринку,особи,яказдійснюєоприлюдненнярегульованоїінформаціївідіменіучасникафондовогоринку:Державнаустанова«АгентствозрозвиткуінфраструктурифондовогоринкуУкраїни»,21676262,УКРАЇНА,DR/00001/APA

8.Найменування,ідентифікаційнийкодюридичноїособи,країнареєстраціїюридичноїособитаномерсвідоцтвапровключеннядоРеєструосіб,уповноваженихнадаватиінформаційніпослугинафондовомуринку,особи,яказдійснюєподаннязвітностіта/абоадміністративнихданихдоНаціональноїкомісіїзціннихпаперівтафондового ринку(у разі,якщоемітентнеподаєІнформаціюдоНаціональноїкомісіїзціннихпаперівтафондовогоринкубезпосередньо): ,д/н,, д/н.

ІІ.Даніпродатута місцеоприлюднення Повідомлення

(Повідомленняпроінформацію)

Відомостіпрорішенняемітентапроутворення,припинення йогофілій,представництв

Відомостіпрорішенняемітентапроутворення, припиненняйогофілій,представництв

2021.05.25Особливаінформація(Рішенняпропопереднєнаданнязгодинавчин. знач.правочинів)

2021.05.25ЕЦПОсобливаінформація(Рішенняпропопереднєнаданнязгодина вчин.знач.правочинів)

Report.xml

ЕЦПReport.xml.p7s.p7s

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2021.05.25Особливаінформація(Змінаскладу посадових осіб)

2021.05.25ЕЦПОсобливаінформація(Зміна складу посадових осіб)

Report.xml

ЕЦПReport.xml.p7s.p7s

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2021.05.23Особливаінформація(Набуттядомінуючогоконтр.пакетаакцій)

2021.05.23ЕЦПОсобливаінформація(Набуттядомінуючогоконтр.пакетаакцій)

Report.xml

ЕЦПReport.xml.p7s.p7s

ТитульнийаркушПовідомлення

(Повідомленняпроінформацію

23.05.2021________________________________________

(датареєстраціїемітентомелектронного документа)

№668-08__________________________________________

(вихіднийреєстраційнийномерелектронногодокумента)

Підтверджуюідентичністьтадостовірність інформації,що розкритавідповідно довимогПоложення пророзкриттяінформації емітентамиціннихпаперів,затвердженогорішеннямНаціональної комісії зцінних паперівтафондового ринку від03 грудня2013 року №2826, зареєстрованоговМіністерствіюстиції України 24 грудня2013року за №2180/24712 (із змінами).

1.Повненайменуванняемітента:ПРИВАТНЕАКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО"УКРАЇНСЬКАФІНАНСОВАГРУПА"

2.Організаційно-правоваформа:Акціонернетовариство

3.Місцезнаходження:01033,м.Київ, м. Київ, вул.Саксаганського, буд. 77

4.Ідентифікаційнийкодюридичноїособи: 14285934

5.Міжміськийкодтателефон, факс: (044) 278-64-81(044) 278-64-81

6.Адресаелектронноїпошти:ufg@ufg.com.ua

7.Найменування,ідентифікаційнийкодюридичноїособи,країнареєстраціїюридичноїособита номерсвідоцтвапровключеннядоРеєструосіб,уповноваженихнадаватиінформаційніпослуги нафондовомуринку,особи,яказдійснюєоприлюдненнярегульованоїінформаціївідіменіучасникафондовогоринку:Державнаустанова«АгентствозрозвиткуінфраструктурифондовогоринкуУкраїни»,21676262,УКРАЇНА,DR/00001/APA

8.Найменування,ідентифікаційнийкодюридичноїособи,країнареєстраціїюридичноїособита номерсвідоцтвапровключеннядоРеєструосіб,уповноваженихнадаватиінформаційніпослуги на фондовомуринку,особи,яказдійснюєподаннязвітностіта/абоадміністративнихданихдоНаціональноїкомісіїзціннихпаперів тафондового ринку(у разі, якщоемітентнеподаєІнформаціюдоНаціональноїкомісіїз ціннихпаперівтафондовогоринкубезпосередньо): , д/н,,д/н.

ІІ.Даніпродатута місцеоприлюдненняПовідомлення

(Повідомленняпроінформацію)

Відомостіпронабуттяпрямоабоопосередкованоособою(особами,щодіютьспільно)зурахуваннямкількостіакцій, якіналежатьїйтаїїафілійованимособам,домінуючогоконтрольногопакета у розмірі95ібільшевідсотківпростихакційакціонерноготовариства

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2021.05.23Особливаінформація(змінаакціонерівякимналеж.голос.акції)

2021.05.23ЕЦПОсобливаінформація(змінаакціонерівякимналеж.голос.акції)

Report.xml

ЕЦПReport.xml.p7s.p7s

ТитульнийаркушПовідомлення

(Повідомленняпроінформацію

23.05.2021________________________________________

(датареєстраціїемітентомелектронного документа)

№667-08__________________________________________

(вихіднийреєстраційнийномерелектронногодокумента)

Підтверджуюідентичністьтадостовірність інформації,що розкритавідповідно довимогПоложення пророзкриттяінформації емітентамиціннихпаперів,затвердженогорішеннямНаціональної комісії зцінних паперівтафондового ринку від03 грудня2013 року №2826, зареєстрованоговМіністерствіюстиції України 24 грудня2013року за №2180/24712 (із змінами).

1.Повненайменуванняемітента:ПРИВАТНЕАКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО"УКРАЇНСЬКАФІНАНСОВАГРУПА"

2.Організаційно-правоваформа:Акціонернетовариство

3.Місцезнаходження:01033,м.Київ, м. Київ, вул.Саксаганського, буд. 77

4.Ідентифікаційнийкодюридичноїособи: 14285934

5.Міжміськийкодтателефон, факс: (044) 278-64-81(044) 278-64-81

6.Адресаелектронноїпошти:ufg@ufg.com.ua

7.Найменування,ідентифікаційнийкодюридичноїособи,країнареєстраціїюридичноїособита номерсвідоцтвапровключеннядоРеєструосіб,уповноваженихнадаватиінформаційніпослуги нафондовомуринку,особи,яказдійснюєоприлюдненнярегульованоїінформаціївідіменіучасникафондовогоринку:Державнаустанова«АгентствозрозвиткуінфраструктурифондовогоринкуУкраїни»,21676262,УКРАЇНА,DR/00001/APA

8.Найменування,ідентифікаційнийкодюридичноїособи,країнареєстраціїюридичноїособита номерсвідоцтвапровключеннядоРеєструосіб,уповноваженихнадаватиінформаційніпослуги нафондовомуринку,особи,яказдійснюєподаннязвітностіта/абоадміністративнихданихдоНаціональноїкомісіїзціннихпаперів тафондового ринку(у разі,якщоемітентнеподаєІнформаціюдоНаціональної комісіїзціннихпаперівтафондовогоринкубезпосередньо): ,д/н,, д/н.

ІІ.Даніпродатута місцеоприлюдненняПовідомлення

(Повідомленняпроінформацію)

Відомостіпрозмінуакціонерів,якимналежатьголосуючі акції, розмірпакетаякихстаєбільшим,меншимаборівнимпороговомузначенню пакета акцій

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2021.05.06ПовідомленняпроліквідаціюПолтавськоїФ-їПрАТУФГ

ПідписаноЕЦП2021.05.06ПовідомленняпроліквідаціюПолтавськоїФ-їПрАТУФГ

Report

ПідписанийЕЦПReport

ТитульнийаркушПовідомлення

(Повідомленняпроінформацію)

06.05.2021________________________________________

(датареєстраціїемітентомелектронногодокумента)

№591-08__________________________________________

(вихіднийреєстраційнийномерелектронногодокумента)

Підтверджуюідентичністьтадостовірністьінформації,щорозкритавідповіднодовимогПоложенняпророзкриттяінформаціїемітентамиціннихпаперів,затвердженогорішеннямНаціональноїкомісіїзціннихпаперівтафондового ринку від03 грудня2013року№2826,зареєстрованоговМіністерствіюстиції України 24 грудня2013року за№2180/24712(іззмінами).

1.Повненайменуванняемітента:ПРИВАТНЕАКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО"УКРАЇНСЬКАФІНАНСОВАГРУПА"

2.Організаційно-правоваформа:Акціонернетовариство

3.Місцезнаходження:01033,м.Київ, м. Київ, вул.Саксаганського, буд. 77

4.Ідентифікаційнийкодюридичноїособи: 14285934

5.Міжміськийкодтателефон, факс: (044) 278-64-81(044) 278-64-81

6.Адресаелектронноїпошти:ufg@ufg.com.ua

7.Найменування,ідентифікаційнийкодюридичноїособи,країнареєстраціїюридичноїособита номерсвідоцтвапровключеннядоРеєструосіб,уповноваженихнадаватиінформаційніпослугинафондовомуринку,особи,яказдійснюєоприлюдненнярегульованоїінформаціївідіменіучасникафондовогоринку:Державнаустанова«АгентствозрозвиткуінфраструктурифондовогоринкуУкраїни»,21676262,УКРАЇНА,DR/00001/APA

8.Найменування,ідентифікаційнийкодюридичноїособи,країнареєстраціїюридичноїособита номерсвідоцтва провключеннядоРеєструосіб,уповноваженихнадаватиінформаційніпослугина фондовомуринку,особи,яказдійснюєподаннязвітностіта/абоадміністративнихданихдоНаціональноїкомісіїзціннихпаперів тафондового ринку(у разі,якщоемітентнеподаєІнформаціюдоНаціональної комісіїзціннихпаперівтафондовогоринкубезпосередньо): ,д/н,, д/н.

ІІ.Даніпродатута місцеоприлюдненняПовідомлення

(Повідомленняпроінформацію)

Відомостіпрорішенняемітентапроутворення,припиненняйогофілій,представництв

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2021.05.04ПовідомленняпроліквідаціюПершоїФ-їПрАТУФГ ум.Миколаїв

ПідписаноЕЦП2021.05.04ПовідомленняпроліквідаціюПершоїФ-їПрАТУФГ у м.Миколаїв

Report

ПідписанийЕЦПReport

ТитульнийаркушПовідомлення

(Повідомленняпроінформацію)

04.05.2021________________________________________

(датареєстраціїемітентомелектронногодокумента)

№573-08__________________________________________

(вихіднийреєстраційнийномерелектронногодокумента)

Підтверджуюідентичністьтадостовірністьінформації,щорозкритавідповіднодовимогПоложенняпророзкриттяінформаціїемітентамиціннихпаперів,затвердженогорішеннямНаціональноїкомісіїзціннихпаперівтафондового ринку від03 грудня2013року№2826,зареєстрованоговМіністерствіюстиції України 24 грудня2013року за№2180/24712(іззмінами).

1.Повненайменуванняемітента:ПРИВАТНЕАКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО"УКРАЇНСЬКАФІНАНСОВАГРУПА"

2.Організаційно-правоваформа:Акціонернетовариство

3.Місцезнаходження:01033,м.Київ, м. Київ, вул.Саксаганського, буд. 77

4.Ідентифікаційнийкодюридичноїособи: 14285934

5.Міжміськийкодтателефон, факс: (044) 278-64-81(044) 278-64-81

6.Адресаелектронноїпошти:ufg@ufg.com.ua

7.Найменування,ідентифікаційнийкодюридичноїособи,країнареєстраціїюридичноїособита номерсвідоцтвапровключеннядоРеєструосіб,уповноваженихнадаватиінформаційніпослугинафондовомуринку,особи,яказдійснюєоприлюдненнярегульованоїінформаціївідіменіучасникафондовогоринку:Державнаустанова«АгентствозрозвиткуінфраструктурифондовогоринкуУкраїни»,21676262,УКРАЇНА,DR/00001/APA

8.Найменування,ідентифікаційнийкодюридичноїособи,країнареєстраціїюридичноїособита номерсвідоцтвапровключеннядоРеєструосіб,уповноваженихнадаватиінформаційніпослуги нафондовомуринку,особи,яказдійснюєподаннязвітностіта/абоадміністративнихданихдоНаціональноїкомісіїзціннихпаперів тафондового ринку(у разі,якщоемітентнеподаєІнформаціюдоНаціональної комісіїзціннихпаперівтафондовогоринкубезпосередньо): ,д/н,, д/н.

ІІ.Даніпродатута місцеоприлюдненняПовідомлення

(Повідомленняпроінформацію)

Відомостіпрорішенняемітентапроутворення,припиненняйогофілій,представництв

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2021.05.04ПовідомленняпроліквідаціюОдеськоїрегіональноїФ-їПрАТУФГ

ПідписаноЕЦП2021.05.04ПовідомленняпроліквідаціюОдеськоїрегіональноїФ-їПрАТ УФГ

Report

ПідписанийЕЦПReport

Титульнийаркуш Повідомлення

(Повідомленняпроінформацію)

04.05.2021________________________________________

(датареєстраціїемітентомелектронногодокумента)

№572-08__________________________________________

(вихіднийреєстраційнийномерелектронногодокумента)

Підтверджуюідентичністьтадостовірністьінформації,щорозкритавідповіднодовимогПоложенняпророзкриттяінформаціїемітентамиціннихпаперів,затвердженогорішеннямНаціональноїкомісіїзціннихпаперівтафондового ринку від03 грудня2013року№2826,зареєстрованоговМіністерствіюстиції України 24 грудня2013року за№2180/24712(іззмінами).

1.Повненайменуванняемітента:ПРИВАТНЕАКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО"УКРАЇНСЬКАФІНАНСОВАГРУПА"

2.Організаційно-правоваформа:Акціонернетовариство

3.Місцезнаходження:01033,м.Київ, м. Київ, вул.Саксаганського, буд. 77

4.Ідентифікаційнийкодюридичноїособи: 14285934

5.Міжміськийкодтателефон, факс: (044) 278-64-81(044) 278-64-81

6.Адресаелектронноїпошти:ufg@ufg.com.ua

7.Найменування,ідентифікаційнийкодюридичноїособи,країнареєстраціїюридичноїособита номерсвідоцтвапровключеннядоРеєструосіб,уповноваженихнадаватиінформаційніпослуги на фондовомуринку,особи,яказдійснюєоприлюдненнярегульованоїінформаціївідіменіучасникафондовогоринку:Державнаустанова«АгентствозрозвиткуінфраструктурифондовогоринкуУкраїни»,21676262,УКРАЇНА,DR/00001/APA

8.Найменування,ідентифікаційнийкодюридичноїособи,країнареєстраціїюридичноїособита номерсвідоцтвапровключеннядоРеєструосіб,уповноваженихнадаватиінформаційніпослуги нафондовомуринку,особи,яказдійснюєподаннязвітностіта/абоадміністративнихданихдоНаціональноїкомісіїзціннихпаперів тафондового ринку(у разі, якщоемітентнеподаєІнформаціюдоНаціональноїкомісіїз цінних паперівтафондовогоринкубезпосередньо):,д/н,, д/н.

ІІ.Даніпродатута місцеоприлюдненняПовідомлення

(Повідомленняпроінформацію)

Відомостіпрорішенняемітентапроутворення,припиненняйогофілій,представництв

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2021.05.04ПовідомленняпроліквідаціюФ-їПрАТУФГу м.Кременчук

ПідписаноЕЦП2021.05.04ПовідомленняпроліквідаціюФ-їПрАТ УФГум.Кременчук

Report

ПідписанийЕЦПReport

ТитульнийаркушПовідомлення

(Повідомленняпроінформацію)

04.05.2021________________________________________

(датареєстраціїемітентомелектронногодокумента)

№571-08__________________________________________

(вихіднийреєстраційнийномерелектронногодокумента)

Підтверджуюідентичністьтадостовірністьінформації,щорозкритавідповіднодовимогПоложенняпророзкриттяінформаціїемітентамиціннихпаперів,затвердженогорішеннямНаціональноїкомісіїзціннихпаперівтафондового ринку від 03грудня2013 року№2826,зареєстрованоговМіністерствіюстиціїУкраїни 24 грудня2013року за№2180/24712(із змінами).

1.Повненайменуванняемітента:ПРИВАТНЕАКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО"УКРАЇНСЬКАФІНАНСОВАГРУПА"

2.Організаційно-правоваформа:Акціонернетовариство

3.Місцезнаходження:01033,м.Київ, м. Київ, вул.Саксаганського, буд. 77

4.Ідентифікаційнийкодюридичноїособи: 14285934

5.Міжміськийкодтателефон, факс: (044) 278-64-81(044) 278-64-81

6.Адресаелектронноїпошти:ufg@ufg.com.ua

7.Найменування,ідентифікаційнийкодюридичноїособи,країнареєстраціїюридичноїособита номерсвідоцтвапровключеннядоРеєструосіб,уповноваженихнадаватиінформаційніпослугинафондовомуринку,особи,яказдійснюєоприлюдненнярегульованоїінформаціївідіменіучасникафондовогоринку:Державнаустанова«АгентствозрозвиткуінфраструктурифондовогоринкуУкраїни»,21676262,УКРАЇНА,DR/00001/APA

8.Найменування,ідентифікаційнийкодюридичноїособи,країнареєстраціїюридичноїособита номерсвідоцтва провключеннядоРеєструосіб,уповноваженихнадаватиінформаційніпослугина фондовомуринку,особи,яказдійснюєподаннязвітностіта/абоадміністративнихданихдоНаціональноїкомісіїзціннихпаперів тафондового ринку(у разі,якщоемітентнеподаєІнформаціюдоНаціональної комісіїзціннихпаперівтафондовогоринкубезпосередньо): ,д/н,, д/н.

ІІ.Даніпродатута місцеоприлюдненняПовідомлення

(Повідомленняпроінформацію)

Відомостіпрорішенняемітентапроутворення,припиненняйогофілій,представництв

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підписаний_09.03.2021ОсобливаІ-я.Ліквід.Першоїф-їум.Вінниця

ПідписанийReport

Повідомленняпроінформацію

09.03.2021________________________________________

(датареєстраціїемітентомелектронногодокумента)

№323-08__________________________________________

(вихіднийреєстраційнийномерелектронногодокумента)

Підтверджуюідентичністьтадостовірністьінформації,щорозкритавідповіднодовимогПоложенняпророзкриттяінформаціїемітентамиціннихпаперів,затвердженогорішеннямНаціональноїкомісіїзціннихпаперівтафондового ринку від03 грудня2013року№2826,зареєстрованоговМіністерствіюстиції України 24 грудня2013року за№2180/24712(іззмінами).

1.Повненайменуванняемітента:ПРИВАТНЕАКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО"УКРАЇНСЬКАФІНАНСОВАГРУПА"

2.Організаційно-правоваформа:Акціонернетовариство

3.Місцезнаходження:01033,м.Київ, м. Київ, вул.Саксаганського, буд. 77

4.Ідентифікаційнийкодюридичноїособи: 14285934

5.Міжміськийкодтателефон, факс: (044) 278-64-81(044) 278-64-81

6.Адресаелектронноїпошти:ufg@ufg.com.ua

7.Найменування,ідентифікаційнийкодюридичноїособи,країнареєстраціїюридичноїособита номерсвідоцтвапровключеннядоРеєструосіб,уповноваженихнадаватиінформаційніпослуги нафондовомуринку,особи,яказдійснюєоприлюдненнярегульованоїінформаціївідіменіучасникафондовогоринку:Державнаустанова«АгентствозрозвиткуінфраструктурифондовогоринкуУкраїни»,21676262,УКРАЇНА,DR/00001/APA

8.Найменування,ідентифікаційнийкодюридичноїособи,країнареєстраціїюридичноїособита номерсвідоцтвапровключеннядоРеєструосіб,уповноваженихнадаватиінформаційніпослуги нафондовомуринку,особи,яказдійснюєподаннязвітностіта/абоадміністративнихданихдоНаціональноїкомісіїзціннихпаперів тафондового ринку(у разі, якщоемітентнеподаєІнформаціюдоНаціональноїкомісіїз ціннихпаперівтафондовогоринкубезпосередньо): ,д/н,, д/н.

ІІ.Даніпродатута місцеоприлюдненняПовідомлення

(Повідомленняпроінформацію)

Відомостіпрорішенняемітентапроутворення,припиненняйогофілій,представництв

Підписаний_09.03.2020ОсобливаІ-я.Ліквід.Закарпатськоїф-їуПрАТУФГ

ПідписанийReport

Повідомленняпроінформацію

09.03.2021________________________________________

(датареєстраціїемітентомелектронногодокумента)

№322-08__________________________________________

(вихіднийреєстраційнийномерелектронногодокумента)

Підтверджуюідентичністьтадостовірністьінформації,щорозкритавідповіднодовимогПоложенняпророзкриттяінформаціїемітентамиціннихпаперів,затвердженогорішеннямНаціональноїкомісіїзціннихпаперівтафондового ринку від03 грудня2013року№2826,зареєстрованоговМіністерствіюстиції України 24 грудня2013року за№2180/24712(іззмінами).

1.Повненайменуванняемітента:ПРИВАТНЕАКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО"УКРАЇНСЬКАФІНАНСОВАГРУПА"

2.Організаційно-правоваформа:Акціонернетовариство

3.Місцезнаходження:01033,м.Київ, м. Київ, вул.Саксаганського, буд. 77

4.Ідентифікаційнийкодюридичноїособи: 14285934

5.Міжміськийкодтателефон, факс: (044) 278-64-81(044) 278-64-81

6.Адресаелектронноїпошти:ufg@ufg.com.ua

7.Найменування,ідентифікаційнийкодюридичноїособи,країнареєстраціїюридичноїособита номерсвідоцтвапровключеннядоРеєструосіб,уповноваженихнадаватиінформаційніпослугинафондовомуринку,особи,яказдійснюєоприлюдненнярегульованоїінформаціївідіменіучасникафондовогоринку:Державнаустанова«АгентствозрозвиткуінфраструктурифондовогоринкуУкраїни»,21676262,УКРАЇНА,DR/00001/APA

8.Найменування,ідентифікаційнийкодюридичноїособи,країнареєстраціїюридичноїособита номерсвідоцтва провключеннядоРеєструосіб,уповноваженихнадаватиінформаційніпослугина фондовомуринку,особи,яказдійснює поданнязвітностіта/абоадміністративнихданихдоНаціональноїкомісіїзціннихпаперів тафондового ринку(у разі,якщоемітентнеподаєІнформаціюдоНаціональної комісіїз ціннихпаперівтафондовогоринкубезпосередньо):,д/н,, д/н.

ІІ.Даніпродатута місцеоприлюдненняПовідомлення

(Повідомленняпроінформацію)

Відомостіпрорішенняемітентапроутворення,припиненняйогофілій, представництв

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підписаний_09.03.2021ОсобливаІ-я.Ліквід.ф-їПрАТУФГум.КривийРіг

ПідписанийReport

Повідомленняпроінформацію

09.03.2021________________________________________

(датареєстраціїемітентомелектронногодокумента)

№321-08__________________________________________

(вихіднийреєстраційнийномерелектронногодокумента)

Підтверджуюідентичністьтадостовірністьінформації,щорозкритавідповіднодовимогПоложенняпророзкриттяінформаціїемітентамиціннихпаперів,затвердженогорішеннямНаціональноїкомісіїзціннихпаперівтафондового ринку від03 грудня2013року№2826,зареєстрованоговМіністерствіюстиції України 24 грудня2013року за№2180/24712(іззмінами).

1.Повненайменуванняемітента:ПРИВАТНЕАКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО"УКРАЇНСЬКАФІНАНСОВАГРУПА"

2.Організаційно-правоваформа:Акціонернетовариство

3.Місцезнаходження:01033,м.Київ, м. Київ, вул.Саксаганського, буд. 77

4.Ідентифікаційнийкодюридичноїособи: 14285934

5.Міжміськийкодтателефон, факс: (044) 278-64-81(044) 278-64-81

6.Адресаелектронноїпошти:ufg@ufg.com.ua

7.Найменування,ідентифікаційнийкодюридичноїособи,країнареєстраціїюридичноїособита номерсвідоцтва провключеннядоРеєструосіб,уповноваженихнадаватиінформаційніпослугинафондовомуринку,особи,яказдійснюєоприлюдненнярегульованоїінформаціївідіменіучасникафондовогоринку:Державнаустанова«АгентствозрозвиткуінфраструктурифондовогоринкуУкраїни»,21676262,УКРАЇНА,DR/00001/APA

8.Найменування,ідентифікаційнийкодюридичноїособи,країнареєстраціїюридичноїособита номерсвідоцтва провключеннядоРеєструосіб,уповноваженихнадаватиінформаційніпослугина фондовомуринку,особи,яказдійснюєподаннязвітностіта/абоадміністративнихданих доНаціональноїкомісіїзціннихпаперівтафондового ринку(у разі, якщоемітентнеподаєІнформаціюдоНаціональної комісіїзціннихпаперівтафондовогоринкубезпосередньо): ,д/н,, д/н.

ІІ.Даніпродатута місцеоприлюдненняПовідомлення

(Повідомленняпроінформацію)

Відомостіпро рішенняемітентапроутворення,припиненняйогофілій,представництв

2020.01.15Особливаінформація

2020.01.15(Підписаний)Особливаінформація.pdf.p7s.p7s

Report.xml

2021.01.15(Підписаний) Report.xml.p7s.p7s

Повідомленняпроінформацію

15.01.2021________________________________________

(датареєстраціїемітентомелектронногодокумента)

№68-08__________________________________________

(вихіднийреєстраційнийномерелектронногодокумента)

Підтверджуюідентичністьтадостовірністьінформації,що розкритавідповідно довимогПоложення пророзкриттяінформаціїемітентамиціннихпаперів,затвердженогорішеннямНаціональної комісії зціннихпаперівтафондового ринку від03 грудня2013 року №2826,зареєстрованоговМіністерствіюстиції України 24 грудня2013року за №2180/24712(із змінами).

1.Повненайменуванняемітента:ПРИВАТНЕАКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО"УКРАЇНСЬКАФІНАНСОВАГРУПА"

2.Організаційно-правоваформа:Акціонернетовариство

3.Місцезнаходження:01033,м.Київ, м. Київ, вул.Саксаганського, буд. 77

4.Ідентифікаційнийкодюридичноїособи: 14285934

5.Міжміськийкодтателефон, факс: (044) 278-64-81(044) 278-64-81

6.Адресаелектронноїпошти:ufg@ufg.com.ua

7.Найменування,ідентифікаційнийкодюридичноїособи,країнареєстраціїюридичноїособита номерсвідоцтвапровключеннядоРеєструосіб,уповноваженихнадаватиінформаційніпослуги нафондовомуринку,особи,яказдійснюєоприлюдненнярегульованоїінформаціївідіменіучасникафондовогоринку:Державнаустанова«АгентствозрозвиткуінфраструктурифондовогоринкуУкраїни»,21676262,УКРАЇНА,DR/00001/APA

8.Найменування,ідентифікаційнийкодюридичноїособи,країнареєстраціїюридичноїособита номерсвідоцтвапровключеннядоРеєструосіб,уповноваженихнадаватиінформаційніпослуги нафондовомуринку,особи,яказдійснюєподаннязвітностіта/абоадміністративнихданихдоНаціональноїкомісіїзціннихпаперів тафондового ринку(у разі,якщоемітентнеподаєІнформаціюдоНаціональної комісіїзціннихпаперівтафондовогоринкубезпосередньо): ,д/н,, д/н.

ІІ.Даніпродатута місцеоприлюдненняПовідомлення

(Повідомленняпроінформацію)

Відомостіпрозмінуакціонерів,якимналежатьголосуючі акції, розмірпакетаякихстаєбільшим,меншимаборівнимпороговомузначенню пакета акцій

Підтверджуюідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповіднодо вимогПоложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів,затвердженогорішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринкувід 03 грудня2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України24 грудня 2013року за № 2180/24712 (із змінами).

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"УКРАЇНСЬКАФІНАНСОВА ГРУПА"

2.Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3.Місцезнаходження: 01033, Київ, м. Київ, Саксаганського, 77

4.Ідентифікаційний код юридичної особи: 14285934

5.Міжміський код та телефон, факс: (44) 303 95 76 -

6.Адреса електронної пошти: ufg@ufg.com.ua

7.Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстраціїюридичноїособи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноваженихнадаватиінформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснюєоприлюдненнярегульованої інформації від імені учасника фондового ринку:Державна установа«Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»,21676262,УКРАЇНА, DR/00001/APA

8.Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстраціїюридичноїособи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноваженихнадаватиінформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює поданнязвітностіта/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперівтафондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію доНаціональноїкомісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): , д/н,, д/н

ІІ. Дані про дату та місцеоприлюднення Повідомлення(Повідомленняпроінформацію)
Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine