Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізиПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА";

2. Код за ЄДРПОУ: 14285934;

3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, Саксаганського, 77;

4. Міжміський код, телефон та факс: (44) 278 64 81, (44) 278 64 81;

5. Електронна поштова адреса: vitruk@ufg.com.ua;

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=293

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства).

II. Текст повідомлення

Згідно з даними Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" (здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України), зазначеними в Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, від 22.03.2018 № 155141в, що отримано емітентом 22.03.2018, пакет власника акцій "фізична особа" зменшився, але становить 99,928634 відсотки до статутного капіталу. До зменшення, частка власника акцій "фізична особа" становила 99,928654 відсотки до статутного капіталу.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. В.о. Голови Правління

______________
(підпис)

Ю.М. Дорошенко

28.03.2018

Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine