Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАФІНАНСОВА ГРУПА"

2. Код за ЄДРПОУ

14285934

3. Місцезнаходження

01033 місто Київ Саксаганського, 77

4. Міжміський код, телефон та факс

(44) 278 64 81 (44) 278 64 81

5. Електронна поштова адреса

ostalena@ufg.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, якадодатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=289

7. Вид особливої інформації відповідного до вимогглави 1 розділу ІІІ або інформації проіпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного довимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Рішення емітента про утворення, припинення йогофілій, представництв

II. Текст повідомлення

13 березня 2017 року Правлінням ПрАТ"УФГ" (Протокол №4 від 13.03.2017 року) прийнято рішення проутворення Львівської філії Приватного акціонерного товариства "Українськафінансова група". Причинами (підставами) прийняття рішення є: наявністьзростаючого попиту населення на фінансові послуги та необхідність розширеннямережі структурних підрозділів компанії.

Львівська філія Приватного акціонерного товариства"Українська фінансова група" (далі – Філія), місцезнаходження: 79054,м. Львів, вул. Любінська, буд. 104. Функції, що виконуватиме Філія: здійсненнядіяльності з надання фінансових послуг від імені ПрАТ "УФГ", а саме:переказ коштів, діяльність з обміну валют.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджуєдостовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несевідповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

Татуріна О.А.

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М. П.

13.03.2017

(дата)
Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine