Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Українська фінансова група"

2. Код за ЄДРПОУ

14285934

3. Місцезнаходження

01033 місто Київ Саксаганського, 77

4. Міжміський код, телефон та факс

(44)278 64 81 (44)278 64 81

5. Електронна поштова адреса

ostalena@ufg.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=287

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

II. Текст повідомлення

17 травня 2016 року Правлінням ПрАТ "УФГ" (Протокол №11 від 17.05.2016 року) прийнято рішення про утворення філії Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група" у м. Маріуполь. Причинами (підставами) прийняття рішення є: наявність зростаючого попиту населення на фінансові послуги та необхідність розширення мережі структурних підрозділів компанії.

Філія Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група" у м. Маріуполь (далі – Філія), місцезнаходження: 87555, Донецька обл., м. Маріуполь, Центральний р-н, просп. Миру, буд. 81. Функції, що виконуватиме Філія: здійснення діяльності з надання фінансових послуг від імені ПрАТ "УФГ", а саме: переказ коштів, діяльність з обміну валют.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

Татуріна О.А.

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М. П.

(дата)
Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine