Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Українська фінансова група"

2. Код за ЄДРПОУ

14285934

3. Місцезнаходження

01033 місто Київ Саксаганського, 77

4. Міжміський код, телефон та факс

(44) 278 64 81 (44) 278 64 81

5. Електронна поштова адреса

ostalena@ufg.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=285

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

1. Рішення про припинення повноважень 30.04.2016 року (останній день строку дії повноважень) прийнято Загальними зборами акціонерів 19.04.2016 р.

Припинення повноважень посадової особи виконується на підставі рішення Загальних зборів акціонерів: у зв’язку із закінченням 12.08.2016 р., тобто у період до наступних чергових Загальних зборів акціонерів, строку повноважень Наглядової ради у діючому складі , та наступним обранням складу Наглядової ради на новий строк.

Посадова особа Бабич Валерій Георгійович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Голова Наглядової ради, припиняє повноваження 30.04.2016 року.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 99,928654%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 99,928654%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 12.08.2013 – 30.04.2016.

2. Рішення про припинення повноважень 30.04.2016 року (останній день строку дії повноважень) прийнято Загальними зборами акціонерів 19.04.2016 р.

Припинення повноважень посадової особи виконується на підставі рішення Загальних зборів акціонерів: у зв’язку із закінченням 12.08.2016 р., тобто у період до наступних чергових Загальних зборів акціонерів, строку повноважень Наглядової ради у діючому складі , та наступним обранням складу Наглядової ради на новий строк.

Посадова особа Зубковський Володимир Олексійович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду члена Наглядової ради, припиняє повноваження 30.04.2016 року.

Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.

Пакетом акцій емітента не володіє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 12.08.2013 – 30.04.2016.

3. Рішення про припинення повноважень 30.04.2016 року (останній день строку дії повноважень) прийнято Загальними зборами акціонерів 19.04.2016 р.

Припинення повноважень посадової особи виконанується на підставі рішення Загальних зборів акціонерів: у зв’язку із закінченням 12.08.2016 р., тобто у період до наступних чергових Загальних зборів акціонерів, строку повноважень Наглядової ради у діючому складі , та наступним обранням складу Наглядової ради на новий строк.

Посадова особа Шуляренко Микола Петрович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду члена Наглядової ради, припиняє повноваження 30.04.2016 року.

Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.

Пакетом акцій емітента не володіє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 12.08.2013 – 30.04.2016.

4. Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 19.04.2016 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі необхідності обрання з 01.05.2016 року Наглядової ради у зв’язку із припиненням 30.04.2016 року повноважень складу Наглядової ради, обраного 12.08.2013 року.

Бабича Валерія Георгійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Голови Наглядової ради з 01.05.2016 року.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 99,928654%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 99,928654%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки, що обраховується з 01.05.2016 року.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПрАТ "УФГ", Голова ради директорів Корпорації "Українська фінансова група".

5. Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 19.04.2016 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі необхідності обрання з 01.05.2016 року Наглядової ради у зв’язку із припиненням 30.04.2016 року повноважень складу Наглядової ради, обраного 12.08.2013 року.

Зубковського Володимира Олексійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Наглядової ради з 01.05.2016 року.

Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.

Пакетом акцій емітента не володіє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки, що обраховується з 01.05.2016 року.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: генеральний директор ТОВ "Український фондовий дім", член Наглядової ради ПрАТ "УФГ".

6. Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 19.04.2016 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі необхідності обрання з 01.05.2016 року Наглядової ради у зв’язку із припиненням 30.04.2016 року повноважень складу Наглядової ради, обраного 12.08.2013 року.

Шуляренко Миколу Петровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Наглядової ради з 01.05.2016 року.

Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.

Пакетом акцій емітента не володіє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки, що обраховується з 01.05.2016 року.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради ПрАТ "УФГ".

7. Рішення про припинення повноважень 30.04.2016 року (останній день строку дії повноважень) прийнято Загальними зборами акціонерів 19.04.2016 р.

Припинення повноважень посадової особи виконується на підставі рішення Загальних зборів акціонерів: у зв’язку із закінченням 10.01.2017 року, тобто у період до наступних чергових Загальних зборів акціонерів, строку повноважень Ревізора Товариства, та наступним обранням Ревізора Товариства на новий строк.

Посадова особа Кончаківська Алла Миколаївна (згоди на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Ревізор Товариства, припиняє повноваження 30.04.2016 року.

Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.

Пакетом акцій емітента не володіє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11.01.2015 – 30.04.2016.

8. Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 19.04.2016 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі вимог ст.73 Закону України "Про акціонерні товариства" та положень Статуту Товариства стосовно призначення органу, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства з 01.05.2016 року, у зв’язку із припиненням повноважень Ревізора Товариства, обраного на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 12.11.2014 року.

Кончаківська Алла Миколаївна (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Ревізор Товариства.

Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.

Пакетом акцій емітента не володіє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 01.05.2016 – 30.04.2018.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Ревізійної комісії Товариства, Ревізор Товариства.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

Татуріна О.А.

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М. П.

(дата)
Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine