Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Українська фінансова група"

2. Код за ЄДРПОУ

14285934

3. Місцезнаходження

01033 місто Київ Саксаганського, 77

4. Міжміський код, телефон та факс

(44) 278 64 81 (44) 278 64 81

5. Електронна поштова адреса

ostalena@ufg.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття

Інформації: http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=284

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст повідомлення

Згідно отриманого 18 квітня 2016 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій

України» переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, станом

на дату обліку - 13 квітня 2016 року, розмір частки Фізичної особи в загальній кількості акцій та в загальній

кількості голосуючих акцій збільшився.

- Розмір частки Фізичної особи в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій до зміни

розміру пакета акцій - 93,8815% статутного капіталу ПрАТ "УФГ", 1692214 штук акцій.

- Розмір частки Фізичної особи в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій після

зміни розміру пакета акцій - 99,928654% статутного капіталу ПрАТ "УФГ", 1801214 штук.

ІIІ. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова Правління Татуріна О.А.

20.04.2016
Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine