Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Українськафінансова група"

2. Код за ЄДРПОУ

14285934

3. Місцезнаходження

01033 місто Київ Саксаганського, 77

4. Міжміський код, телефон та факс

(44) 278 64 81 (44) 278 64 81

5. Електронна поштова адреса

ostalena@ufg.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, якадодатково використовується емітентом для розкриття інформації

д/н

7. Вид особливої інформації відповідного до вимогглави 1 розділу ІІІ або інформації проіпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного довимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ"УФГ" від 24.12.2015 року (протокол №9 від 24.12.2015 року) прийняторішення про зміни у складі посадових осіб:

1. Узв'яку із закінченням 31.12.2015 року строку повноважень Голови Правління ПрАТ"УФГ" прийнято рішення про продовження строку повноважень посадовоїособи на підставі п.7.7.5 Статуту ПрАТ "УФГ" . Зміни відбулись узв'яку із закінченням 31.12.2015 року строку повноважень Правління ПрАТ"УФГ".

Посадова особа Татуріна Олена Анатоліївна(паспорт: серія ТТ номер 048685 виданий 09.04.2011 р. Святошинське РУ ГУ МВСУкраїни у м. Києві), призначена на посаду Голова Правління на новий строк.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовiзлочини немає.

Строк, на який призначено особу: 01.01.2016 - 31.12.2017.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніхп'яти років: Президент АТ "УФГ", Голова Правління ПрАТ"УФГ".

Розмір пакета акцій емітента, які належать ційособі: 0 акцій.

2. Узв'яку із закінченням 31.12.2015 року строку повноважень заступника ГоловиПравління ПрАТ "УФГ" прийнято рішення про продовження строкуповноважень посадової особи на підставі п.7.7.5 Статуту ПрАТ "УФГ" .Зміни відбулись у зв'яку із закінченням 31.12.2015 року строку повноваженьПравління ПрАТ "УФГ".

Посадова особа Дорошенко Юрій Миколайович(паспорт: серія СН номер 375272 виданий 27.12.1996 р. Московське РУГУ МВСУкраїни у м. Києві), призначена на посаду Заступник Голови Правління на новийстрок.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовiзлочини немає.

Строк, на який призначено особу: 01.01.2016 -31.12.2017.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніхп'яти років: Перший віце-президент АТ, заступник Голови Правління ПрАТ"УФГ".

Розмір пакета акцій емітента, які належать ційособі: 0 акцій.

3. Узв'яку із закінченням 31.12.2015 року строку повноважень заступника ГоловиПравління ПрАТ "УФГ" прийнято рішення про продовження строкуповноважень посадової особи на підставі п.7.7.5 Статуту ПрАТ "УФГ" .Зміни відбулись у зв'яку із закінченням 31.12.2015 року строку повноваженьПравління ПрАТ "УФГ".

Посадова особа Самойленко Тамара Василівна(паспорт: серія СН номер 989948 виданий 24.11.1998 р. Дніпровське РУ ГУ МВСУкраїни у м. Києві), призначена на посаду заступник Голови Правління на новийстрок.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовiзлочини немає.

Строк, на який призначено особу: 01.01.2016 -31.12.2017.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніхп'яти років:

Віце-Президент/член Правління АТ "УФГ",заступник Голови Правління ПрАТ "УФГ". Розмір пакета акцій емітента,які належать цій особі 0 акцій.

4. Узв'яку із закінченням 31.12.2015 року строку повноважень заступника ГоловиПравління ПрАТ "УФГ" прийнято рішення про продовження строкуповноважень посадової особи на підставі п.7.7.5 Статуту ПрАТ "УФГ" .Зміни відбулись у зв'яку із закінченням 31.12.2015 року строку повноваженьПравління ПрАТ "УФГ".

Посадова особа Вітрук Микола Анатолійович (згодуна розкриття паспортних даних не надано), призначена на посаду заступник ГоловиПравління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовiзлочини немає.

Строк, на який призначено особу: 01.01.2016 -31.12.2017.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніхп'яти років: заступник начальника юридичного відділу начальник юридичногоуправління, директор департаменту правового забезпечення, заступник ГоловиПравління ПрАТ "УФГ".

Розмір пакета акцій емітента, які належать ційособі: 0 акцій.

5. Узв'язку із закінченням 31.12.2015 року строку повноважень заступника ГоловиПравління ПрАТ "УФГ" прийнято рішення про продовження строкуповноважень посадової особи на підставі п.7.7.5 Статуту ПрАТ "УФГ" .Зміни відбулись у зв'яку із закінченням 31.12.2015 року строку повноваженьПравління ПрАТ "УФГ".

Посадова особа Бабич Георгій Валерійович (згоду нарозкриття паспортних даних не надано), призначена на посаду заступник ГоловиПравління на новий строк.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовiзлочини немає.

Строк, на який призначено особу: 01.01.2016 -31.12.2017.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніхп'яти років: Перший заступник Голови Правління, член Правління ПрАТ"УТСК", заступник Голови Правління ПрАТ "УФГ".

Розмір пакета акцій емітента, які належать ційособі: 0 акцій.

6. Узв'яку із закінченням 31.12.2015 року строку повноважень члена Правління ПрАТ"УФГ" прийнято рішення про продовження строку повноважень посадовоїособи на підставі п.7.7.5 Статуту ПрАТ "УФГ" . Зміни відбулись узв'яку із закінченням 31.12.2015 року строку повноважень Правління ПрАТ"УФГ".

Посадова особа Мельник Юрій Борисович (паспорт:серія СО номер 829203 виданий 18.12.2001 р. Дарницьке РУ ГУ МВС України у м.Києві), призначена на посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовiзлочини немає.

Строк, на який призначено особу: 01.01.2016 -31.12.2017.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніхп'яти років: Головний бухгалтер ПрАТ "УФГ", член Правління ПрАТ"УФГ".

Розмір пакета акцій емітента, які належать ційособі: 0 акцій.

7. Узв'яку із закінченням 31.12.2015 року строку повноважень члена Правління ПрАТ"УФГ" прийнято рішення про продовження строку повноважень посадовоїособи на підставі п.7.7.5 Статуту ПрАТ "УФГ" . Зміни відбулись узв'яку із закінченням 31.12.2015 року строку повноважень Правління ПрАТ"УФГ".

Посадова особа Кармазін Олександр Володимирович(паспорт: серія МК номер 584189 виданий 15.08.1997 р. МВМ Дзержинського РВ ХМУУМВС України в Харківській області), призначена на посаду Член Правління нановий строк.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовiзлочини немає.

Строк, на який призначено особу: 01.01.2016 -31.12.2017.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніхп'яти років: Директор Філії АТ"УФГ", Член Правління ПрАТ "УФГ" за суміщенням посад.

Розмір пакета акцій емітента, які належать ційособі: 0 акцій.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджуєдостовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несевідповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

Татуріна О.А.

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М. П.

(дата)
Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine