Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Українська фінансова група"

2. Код за ЄДРПОУ

14285934

3. Місцезнаходження

01033 м. Київ Саксаганського, 77

4. Міжміський код, телефон та факс

(44) 278 64 81 (44) 278 64 81

5. Електронна поштова адреса

ostalena@ufg.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

д/н

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

II. Текст повідомлення

Відповідно до рішення Правління ПрАТ "УФГ" від "10" березня 2015 року прийнято рішення:

1. про ліквідацію Першої філії Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група» у м. Луганськ, що знаходиться за адресою: 91050, м. Луганськ, квартал Жукова, 5б, кв. 100 (далі іменована - Філія). Філія виконувала наступні функції: надання фінансових послуг, а саме: переказ коштів, діяльність з обміну валют згідно наявних у ПрАТ "УФГ" ліцензій. Причини прийнятого рішення: відсутність фінансово-господарської діяльності та нерентабельність подальшої роботи Філії, що могло спричинити збитки ПрАТ "УФГ";

2. про ліквідацію Волинської філії Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група», що знаходиться за адресою: 43021, м. Луцьк, вул. Шопена, 22 (далі іменована - Філія). Філія виконувала наступні функції: надання фінансових послуг, а саме: переказ коштів, діяльність з обміну валют згідно наявних у ПрАТ "УФГ" ліцензій. Причини прийнятого рішення: відсутність фінансово-господарської діяльності та нерентабельність подальшої роботи Філії, що могло спричинити збитки ПрАТ "УФГ".

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

Татуріна О.А.

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М. П.

11 березня 2015 року

(дата)
Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine