Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Українськафінансова група"

2. Код за ЄДРПОУ : 14285934

3. Місцезнаходження: 01033 місто КиївСаксаганського,77

4. Міжміський код, телефон та факс

(44)278 6481 (44)278 64 81

5. Електронна поштова адреса: ostalena@ufg.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєтьсяемітентом для розкриття інформації: http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=274

7. Вид особливої інформації відповідного до вимогглави 1 розділу ІІІ або інформації проіпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного довимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення

Рішення про переобрання на ту саму посаду прийнятопозачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства 12.11.2014 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі вимогст.73 Закону України "Про акціонерні товариства" та положень СтатутуТовариства стосовно призначення органу, який здійснює перевірку фінансово-господарськоїдіяльності Товариства.

Кончаківська Алла Миколаївна (паспорт: серія МЕномер 127122 виданий 23.07.2002 р. Святошинське РУ ГУ МВС України в м. Києві)обрано на посаду Ревізор акціонерного товариства.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовiзлочини немає.

Строк, на який обрано особу: з 11.01.2015 року по10.01.2017 року.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніхп'яти років: член Ревізійної комісії Товариства, Голова Ревізійної комісіїТовариства, Ревізор Товариства.

Розмір пакета акцій емітента, які належать ційособі: не володіє.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджуєдостовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несевідповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

Татуріна О.А.
Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine