Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

1. Загальні відомості

1. Повненайменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Українськафінансова група"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента14285934

3. Місцезнаходження емітента

01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, 77

4. Міжміський код, телефон та факс емітента

44-278-64-81 44-278-64-81

5. Електронна поштова адреса емітента

ostalena@ufg.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додаткововикористовується емітентом для розкриття інформації:

http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=273

1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимогглави 1 розділу IIІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фондуоперацій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього положення:

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотківголосуючих акцій.

2. Текст повідомлення

Згідно отриманого 02 жовтня 2014 року відПублічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» перелікуакціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерноготовариства, станом на 30 вересня 2014 року пакет простих іменних акцій ПрАТ"УФГ", що належить Фізичній особі, зменшився. - Розмір пакету акцій, що належитьФізичній особі до зміни пакета акцій - 1791214 штук, що складає 99,4293% статутного капіталуПрАТ "УФГ". - Розмір пакету акцій, щоналежить Фізичній особі після зміни пакета акцій - 1692214 штук, що складає 93,8815% статутногокапіталу ПрАТ "УФГ".

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірністьінформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несевідповідальність згідно з законодавством.

В.о. Голови Правління Ю.М. Дорошенко
Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine