Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Українськафінансова група"

2. Код за ЄДРПОУ

14285934

3. Місцезнаходження

01033 місто Київ Саксаганського, 77

4. Міжміський код, телефон та факс

(44) 278 64 81 (44) 278 64 81

5. Електронна поштова адреса

ostalena@ufg.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, якадодатково використовується емітентом для розкриття інформації

д/н

7. Вид особливої інформації відповідного до вимогглави 1 розділу ІІІ або інформації проіпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного довимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Рішення емітента про утворення, припинення йогофілій, представництв

II. Текст повідомлення

Відповідно до рішення Правління ПрАТ"УФГ" від "05" червня 2014 року прийнято рішення про ліквідаціюКримської філії Приватного акціонерного товариства «Українська фінансовагрупа», що знаходиться за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77(далі іменована - Філія). Філія виконувала наступні функції: надання фінансовихпослуг, а саме: переказ коштів, діяльність з обміну валют згідно наявних у ПрАТ"УФГ" ліцензій. Причиниприйнятого рішення: відсутність фінансово-господарської діяльності танерентабельність подальшої роботи Філії, що могло спричинити збитки ПрАТ"УФГ".

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджуєдостовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несевідповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

Татуріна О.А.

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М. П.

(дата)
Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine