Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізиПриватне акціонерне товариство"Українська фінансова група" (далі – Товариство), місцезнаходження:01031, м. Київ, вул. Саксаганського, 77, повідомляє про зміни у порядку денномуЗагальних зборів акціонерів (річних) Товариства, що призначені на 22 квітня2014 року о 15-00, місце проведення: м. Київ, вул. Саксаганського, 77. Запропозицією акціонера – власника більше 5 відсотків акцій ПрАТ "УФГ"порядок денний доповнено наступним питанням:13. Про організацію роботи Наглядової радиТовариства згідно з ч.3 ст.51 Закону України "Про акціонернітовариства".Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів (річних) Товаристваопубліковане в офіційному друкованому виданні "Відомості Національноїкомісії з цінних паперів та фондового ринку" від 21 березня 2014 року №55.Повідомлення про доповнення порядкуденного Загальних зборів акціонерів (річних) Товариства опубліковане вофіційному друкованому виданні "Відомості Національної комісії з цінних паперівта фондового ринку" від 11 квітня 2014 року № 70.Особа, що вказана нижче підтверджуєдостовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальністьзгідно законодавства:Голова Правління - Олена Анатоліївна Татуріна


Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine