Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


Повідомлення провиникнення особливої інформації про емітента

Вид особливої інформації:

Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутногокапіталу.

15 листопада 2013 рокуПозачерговими загальними зборами Акціонерів ПрАТ "УФГ" було прийняторішення про зменшення статутного капіталу ПрАТ "УФГ" шляхоманулювання раніше викуплених ПрАТ "УФГ" акцій та зменшення їхзагальної кількості.

Причинами, що обумовили прийняття рішення про зменшеннястатутного капіталу ПрАТ "УФГ" є підведення підсумків викупу акційПрАТ "УФГ", що проводився протягом 2013 року, та дотримання вимог ч.3ст. 66 Закону України "Про акціонерні товариства".

Розмір статутного капіталу надату прийняття рішення про зменшення статутного капіталу ПрАТ "УФГ":145 000 000,00 (Сто сорок п’ять мільйонів) гривень.

Зменшення статутного капіталуПрАТ "УФГ" здійснюється шляхом анулювання раніше викуплених ПрАТ"УФГ" акцій на суму 72 900 000,00 (Сімдесят два мільйони дев’ятсоттисяч) гривень, що складає 50,2759% розміру статутного капіталу ПрАТ"УФГ".

Розмір статутного капіталу ПрАТ"УФГ" після зменшення: 72 100 000,00 (Сімдесят два мільйони стотисяч) гривень.

Кількість голосуючих акцій таїх частка у загальній кількості голосуючих акцій, щодо кожного з членів радитовариства, виконавчого органу, яким належать акції емітента станом до зменшення статутного капіталу:Голова Наглядової ради ПрАТ "УФГ" Бабич Валерій Георгійович – 1 791477 штук акцій, що складає 100% у загальній кількості голосуючих акцій ПрАТ"УФГ".

Кількість голосуючих акцій таїх частка у загальній кількості голосуючих акцій, акціонерів, які володіють 10і більше відсотками голосуючих акційстаном до зменшення статутного капіталу: Фізична особа - 1 791 477 штук акцій,що складає 100% у загальній кількості голосуючих акцій ПрАТ "УФГ".

Голова Правління О.А. Татуріна


Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine