Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальними зборами Акціонерів ПрАТ "УФГ" 17 квітня 2013 року прийнято рішення про викуп акцій ПрАТ "УФГ". Період викупу: з 18 квітня 2013 року до наступних чергових Загальних зборів Товариства, але не пізніше 17 квітня 2014 року. Мета викупу акцій: продаж. Порядок визначення ціни акцій, які викупаються: за ринковою вартістю акцій, визначеною суб’єктом оціночної діяльності, затвердженою рішенням Наглядової ради №6 від 15.03.2013 року, якщо інша ціна продажу акцій не буде затверджена Наглядовою радою Товариства, згідно чинного законодавства України. Факторів, які б враховувались при визначенні ціни акцій та ступеня їх впливу не виявлено. Номінальна вартість акцій становить 40 (сорок) гривень. Ринкова вартість акцій становить 40 (сорок) гривень. Прибуток на акцію за річною фінансовою звітністю ПрАТ "УФГ" (2012 рік) становить 0,03 (нуль цілих три сотих) гривень. Підлягають викупу: прості іменні акції ПрАТ "УФГ" бездокументарної форми існування. Кількість акцій, що підлягають викупу - 36 475 штук. Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості акцій, що підлягають викупу, до статутного капіталу ПрАТ "УФГ": 1,0062068%. Акціонери, які володіють 10 і більше відсотками акцій ПрАТ "УФГ" станом до викупу акцій: "Фізична особа". На дату прийняття рішення про викуп власних акцій ПрАТ "УФГ" володіє власними акціями: 1 125 045 штук простих акцій, що становить 31,0357241% статутного капіталу ПрАТ "УФГ", викуп яких проводився: 12 вересня 2012 року, 18 березня 2013 року, 04 квітня 2013 року, 16 квітня 2013 року. Дата реєстрації випуску акцій, що підлягають викупу: 20 липня 2011 року, Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №386/1/11. Державну реєстрацію випуску акцій здійснено Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Голова Правління О.А. Татуріна


Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine