Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


Порядок (умови) здійснення переказу коштів в ПрАТ «УФГ»

1. Відправлення переказу здійснюється шляхом приймання готівки згідно з вимогами законодавства з оформленням на паперовому носії документу на переказ встановленої форми, що приймається від клієнта-відправника в порядку, передбаченому правилами відповідної платіжної системи, з урахуванням наступного:

1.1. Відправлення переказу в здійснюється на підставі належним чином оформленого на паперовому носії документу на переказ - документу для відправлення переказу, роздрукованого типографським способом або комп’ютерною технікою з програмного забезпечення, що містить визначені відправником дані переказу.

1.2. Разом із підписаним документом для відправлення переказу, у випадках, передбачених правилами відповідної платіжної системи та законодавством, відправник надає документ, що посвідчує його особу та документ, що підтверджує походження коштів нерезидента для переказу за кордон, на якому мають зазначатись відмітки про здійснення операції.

1.3. Касовий працівник структурної одиниці ПрАТ „УФГ” розраховує суму комісійної винагороди при наданні послуг переказу згідно тарифів, визначених у відповідній системі (в разі визначення ПрАТ "УФГ" комісійної винагороди окремо від тарифів платіжної системи, її розмір доводиться до відома клієнта до завершення операції), та приймає від відправника грошові кошти для переказу. Комісійна винагорода приймається за окремим касовим документом.

1.4. При проведенні переказу на суму, яка дорівнює чи перевищує 15 000 гривень, до документа на переказ вноситься додаткова інформація, а також обов’язково копіюються сторінки паспортного документу клієнта.

1.5. Після оформлення документу для відправлення переказу, касовий працівник підписує його та ставить особистий штамп (штамп структурної одиниці). Другий примірник видається відправнику (при цьому відбувається утаємничена передача клієнту унікального облікового номеру (ідентифікатора) переказу), а перший - залишає в документах дня.

2. Послуги з виплати переказу ПрАТ "УФГ" надає лише в готівковій формі за безпосереднім зверненням клієнта-отримувача на підставі документу на переказ, оформленому на паперовому носії (заява на видачу готівки) з урахуванням наступного:

2.1. Пошук даних переказу в системі здійснюється касовим працівником за наданим клієнтом-отримувачем унікальним обліковим номером переказу, утаємничено генерованим під час відправлення переказу.

2.2. Виплата переказу здійснюється на підставі належним чином оформленого на паперовому носії документу на переказ - документу на отримання переказу, що є видатковим документом, роздрукованого типографським способом або комп’ютерною технікою з програмного забезпечення, що містить визначені відправником дані належності переказу, надані отримувачем одночасно із унікальним обліковим номером переказу. У разі відсутності необхідної інформації щодо відправника/отримувача переказу касовий працівник структурної одиниці відмовляє у проведенні виплати такого переказу.

2.3. Разом із підписаним документом на отримання переказу клієнт-отримувач надає документ, що ідентифікує його особу (паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, із врахуванням вимог законодавства щодо здійснення видаткових операцій).

2.4. У разі невідповідності ідентифікаційних даних про отримувача, вказаних відправником (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)), документам, наданим отримувачем, ПрАТ "УФГ" відмовляє у виплаті витребуваного переказу.

2.5. До видачі коштів переказу касовий працівник перевіряє повноту та правильність заповнення реквізитів в документі для виплати переказу, підписує та ставить особистий штамп (штамп структурної одиниці) на примірниках документу для отримання переказу, підписаних клієнтом–отримувачем. Після цього касовий працівник видає клієнту-отримувачу (разом із коштами переказу) другий екземпляр документу на отримання переказу, а перший залишає в документах дня.

3. Надання послуг за переказом коштів здійснюється ПрАТ "УФГ" на умовах публічної пропозиції (оферти), зміст якої розміщений на сайті ПрАТ "УФГ" за посиланням http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=250 .

Довідки за телефоном 0-800-500-100. Електронна адреса листування: ufgmt@ufg.com.ua .

4. Пункти виплати переказу коштів:

4.1. ПрАТ "УФГ" - http://ufg.com.ua/wu/index.php?module=place&func=view&letter=%CA%E8%E5%E2 (використовується алфавітний покажчик для пошуку найближчих міст розташування);

4.2. Western Union - https://www.westernunion.com/UA/ua/find-locations.html ;

4.3. MoneyGram - http://moneygram.ua ;

4.4. RIA - http://www.riafinancial.com/locations/UA/home.aspx ;

4.5. Welsend - http://welsend.com.ua/branches/ .

Ліміти отримання/відправки грошових переказів в іноземній валюті

через міжнародну платіжну систему

Отримання та відправлення переказів в іноземній валюті без відкриття рахунків резидентами та нерезидентами може здійснюватись у вигляді допомоги родичів з дотриманням наступних обмежень:

Відправка (виплата) переказу в іноземній валюті

Резидент

Нерезидент

Відправка переказу за межі України

Еквівалент, що не перевищує 15 000 грн. за курсом НБУ в день без підтвердних документів.

Еквівалент, що не перевищує 15 000 грн. за курсом НБУ в день на підставі документів, що підтверджують джерела походження іноземної валюти (не допускається подання підтвердних документів, роздрукованих з мережі Інтернет).

Виплата переказу із-за кордону

Еквівалент, що не перевищує 150 000 грн. за курсом НБУ в один операційний день без підтвердних документів.

Еквівалент, що не перевищує 150 000 грн. за курсом НБУ в один операційний день без підтвердних документів.

Відправка по Україні

Не здійснюється

Не здійснюється

Виплата по Україні

Не здійснюється

Не здійснюється

Згідно з Декретом КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" для фізичних осіб:

Резиденти - фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном.

Нерезиденти - фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання за межами України, в тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України.

Резидентність особи має підтверджуватись документально.

Види валют переказу, визначені платіжними системами, послуги за якими надаються в ПрАТ «УФГ»

№ п.

Види послуг

Назва

платіжної

системи

Відправлення переказу

Отримання переказу

В межах України

За кордон

В межах України

Із-за кордону

UAH

USD

EUR

RUB

UAH

USD

EUR

RUB

UAH

USD

EUR

RUB

UAH

USD

EUR

RUB

1

Western Union

+

+

+

+

+

+

2

MoneyGram

+

+

+

+

3

RIA

+

+

+

+

4

Welsend

+

+

+

+

+

+

+

+

5

FlashPay

+

+ - позначка надання послуги за вказаним видом валюти

UAH – гривня; USD - долар США; EUR – євро; RUB – російський рубль

Дані платіжних організацій платіжних систем, послуги за якими надаються в ПрАТ "УФГ"

№п.

Найменування платіжної системи

Назва платіжної організації

Адреса платіжної організації

1

Western Union

Western Union Network (France), SAS

92095 France, 5-6 Place de l’Iris, Paris la Defense CEDEX

2

MoneyGram

MoneyGrаm Payment Systems, Inc.

1550 Utica Avenue South Minneapolis, MN 55416 USA

3

RIA

CONTINENTAL EXCHANGE SOLUTIONS, INC.

6565 Knott Avenue, Buena Park, California 90620, USA

4

Welsend

АТ АБ "Укргазбанк"

03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1

5

FlashPay

ПАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ"

03039, м. Київ, пр. Голосіївський, 26а

Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine