Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


Порядок (умови) здійснення переказу коштів в ПрАТ «УФГ»

1. Відправлення переказу здійснюється шляхом приймання готівки згідно з вимогами чинного законодавства з оформленням на паперовому носії документу на переказ встановленої форми, що є прибутковим документом та приймається від клієнта-відправника в порядку, передбаченому правилами відповідної платіжної системи, з урахуванням наступного:

1.1. Відправлення переказу в структурній одиниці ПрАТ „УФГ” здійснюється на підставі належним чином оформленого на паперовому носії документу на переказ - документу для відправлення переказу, роздрукованого типографським способом або комп’ютерною технікою з програмного забезпечення, що містить визначені відправником дані переказу.

1.2. Разом із підписаним документом для відправлення переказу, у випадках, передбачених правилами відповідної платіжної системи та законодавством, відправник надає документ, що посвідчує його особу.

1.3. Уповноважений працівник структурної одиниці ПрАТ „УФГ” розраховує суму комісійної винагороди при наданні послуг переказу згідно тарифів, визначених у відповідній системі (в разі визначення ПрАТ "УФГ" комісійної винагороди окремо від тарифів платіжної системи, її розмір доводиться до відома клієнта до завершення операції), та приймає від відправника грошові кошти для переказу. Комісійна винагорода приймається за окремим касовим документом. Уповноважений працівник структурної одиниці ПрАТ „УФГ” обов’язково повинен пересвідчитись, що сума переказу та комісійної винагороди внесені до структурної одиниці ПрАТ „УФГ”, і лише після цього вносити інформацію про відправлення переказу в програмному забезпеченні проведення операцій у відповідній платіжній системі.

1.4. При проведенні переказу на суму, яка не перевищує 15 000 гривень, враховуючи отримані від клієнта дані, до документа на переказ вноситься інформація (із подальшим супроводженням переказу такою інформацією) про:

ü відправника переказу, яка включає прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності), та унікальний обліковий номер переказу;

ü отримувача переказу, яка включає прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності) / найменування та номер рахунку (якщо немає рахунку зазначається унікальний обліковий номер переказу).

При здійсненні переказу на суму, яка дорівнює чи перевищує 15 000 гривень, до документа на переказ вноситься інформація (із подальшим супроводженням переказу такою інформацією) про:

1) відправника переказу: прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові; унікальний обліковий номер переказу, який дає змогу здійснити відстеження операції; місце його проживання (або місце перебування відправника - резидента чи місце тимчасового перебування відправника - нерезидента в Україні) або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від отримання ідентифікаційного номера чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії) або дату і місце народження;

2) інформацією про отримувача:

а) фізичну особу - прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, номер рахунка, на який зараховуються кошти, за відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;

б) юридичну особу - повне найменування, номер рахунка, на який зараховуються кошти, за відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції.

Надана відправником інформація має бути засвідчена підписом відправника.

1.5. Прийняття відповідних даних про здійснювану операцію у відповідній платіжній системі підтверджується присвоєнням програмними засобами платіжної системи унікального облікового номеру переказу (неповторюваний випадковий набір символів), генерованого автоматично.

1.6. У разі виготовлення документу для відправлення переказу з використанням комп’ютерної техніки, уповноважений працівник структурної одиниці ПрАТ „УФГ” роздруковує такий документ на паперових носіях у двох примірниках при завершенні внесення в програмному забезпеченні відповідної системи інформації про відправлення переказу.

1.7. Після внесення інформації про відправлення переказу в програмному забезпеченні, уповноважений працівник структурної одиниці ПрАТ „УФГ” вносить унікальний обліковий номер (ідентифікатор) переказу, якщо ці дані не вносяться автоматично, підписує та ставить особистий штамп (штамп структурної одиниці) в документі для відправлення переказу, заповненому на паперових носіях в двох примірниках. Далі уповноважений працівник структурної одиниці ПрАТ „УФГ” віддає другий примірник документу для відправлення переказу відправнику (при цьому відбувається утаємничена передача унікального облікового номеру (ідентифікатора) переказу клієнту), а перший - залишає в документах дня.

2. Послуги з виплати переказу ПрАТ "УФГ" надає лише в готівковій формі за безпосереднім зверненням клієнта-отримувача на підставі документу на переказ, оформленому тільки на паперовому носії (заява на видачу готівки) з урахуванням наступного:

2.1. Пошук даних переказу в системі здійснюється уповноваженим працівником структурної одиниці ПрАТ "УФГ" через програмне забезпечення проведення операцій у платіжній системі за наданим клієнтом-отримувачем унікальним обліковим номером переказу, утаємничено генерованим під час відправлення переказу.

2.2. Виплата переказу в структурній одиниці ПрАТ „УФГ” здійснюється на підставі належним чином оформленого на паперовому носії документу на переказ - документу на отримання переказу, що є видатковим документом, роздрукованого типографським способом або комп’ютерною технікою з програмного забезпечення, що містить визначені відправником дані належності переказу, надані отримувачем одночасно із унікальним обліковим номером переказу. У разі відсутності необхідної інформації щодо відправника/отримувача переказу уповноважений працівник структурної одиниці відмовляє у проведенні виплати такого переказу.

2.3. Разом із підписаним документом на отримання переказу клієнт-отримувач надає документ, що ідентифікує його особу (паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, із врахуванням вимог законодавства щодо здійснення видаткових операцій).

2.4. У разі невідповідності ідентифікаційних даних про отримувача, вказаних відправником (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)), документам, наданим отримувачем, ПрАТ "УФГ" відмовляє у виплаті витребуваного переказу.

2.5. Виконання операції супроводжується внесенням в програмному забезпеченні даних про виплату переказу.

2.6. До видачі коштів переказу уповноважений працівник структурної одиниці ПрАТ "УФГ" перевіряє повноту та правильність заповнення реквізитів в документі для виплати переказу, підписує та ставить особистий штамп (штамп структурної одиниці) на примірниках документу для отримання переказу, підписаних клієнтом–отримувачем. Після цього відповідальний працівник видає клієнту-отримувачу (разом із коштами переказу) другий екземпляр документу на отримання переказу, а перший залишає в документах дня.

3. Надання послуг за переказом коштів здійснюється ПрАТ "УФГ" на умовах публічної пропозиції (оферти), зміст якої розміщений на сайті ПрАТ "УФГ" за посиланням http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=250 .

4. Пункти виплати переказу коштів:

4.1. ПрАТ "УФГ" - http://ufg.com.ua/wu/index.php?module=place&func=view&letter=%CA%E8%E5%E2 (використовується алфавітний покажчик для пошуку найближчих міст розташування);

4.2. Western Union - https://www.westernunion.com/UA/ua/find-locations.html ;

4.3. MoneyGram - http://moneygram.ua ;

4.4. RIA - http://www.riafinancial.com/locations/UA/home.aspx ;

4.5. Welsend - http://welsend.com.ua/branches/ .

Види валют переказу коштів, що визначені міжнародними платіжними системами

та послуги за якими надаються в ПрАТ «УФГ»

Відправлення переказу

Отримання переказу

В межах України

За кордон

В межах України

Із-за кордону

UAH

USD

EUR

RUB

UAH

USD

EUR

RUB

UAH

USD

EUR

RUB

UAH

USD

EUR

RUB

1

Western Union

+

+

+

+

+

+

2

MoneyGram

+

+

+

+

3

RIA

+

+

+

+

4

Welsend

+

+

+

+

+

+

+

+

5

FlashPay

+

+ - позначка надання послуги за вказаним видом валюти

UAH - гривня

USD - долар США

EUR - євро

RUB – російський рубль
Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine